12. derslik öğüt konuları ve müfredatı 2021-2022

Milyonlarca öğrenci üzere okula çağ zili çaldı. Tafsilatlı benzeri aranın peşi sıra meslek sıralarına dönen öğrenciler, ibret konuları ve müfredata dair araştırmalara başladı. Tınlamalı yine yapmak ve konuları kaçırmamak amacıyla girdisi çıktısı takibi öğrenciler için önem taşıyor. Tamam 12. sınıfta ne dersler var? 12. sınıf dersleri hangileri? İşte lise 4 (12. dershane) dersleri 2021 2022 11. dershane müfredatı… 1. Birim: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 2. Ünite: Diziler 3. Vahit: Müsellesat 4. Vahit: Dönüşümler 2.DÖNEM 5. Vahit: Müştak 6. Vahit: İntegral 7. Ünite: Analitik Hendese   1. Vahit: Giriş 2. Vahit: Hikaye 3. Ünite: Şiir 2.DÖNEM 4. Birim: Hikâyeleme 5. Birim: Temsil 6. Birim: Sınama   1. Vahit: Aklık Çembersel Akıntı 2. Ünite: Gösterişsiz Harmonik Hareket 3. Vahit: Orostopolluk Mekaniği 2.DÖNEM 4. Birim: Atom Fiziğine Giriş ve Işın Etkinlik 5. Ünite: Çağcıl Hikmet 6. Vahit: Gündeş Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları   1. Vahit: Kimya ve Canlılık 2. Vahit: Karbon Kimyasına Antre 2.DÖNEM 3. Birim: Organik Bileşikler 4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Ilmî Gelişmeler   1. Birim: Genden Proteine 2. Ünite: Canlılarda Enerji Dönüşümleri 2.DÖNEM 3. Birim: Nebat Biyolojisi 4. Birim: Canlılar ve Kasaba   1. Birim: Saf Sistemler 2. Ünite: Beşeri Sistemler   1. Vahit: İki Toptan Cidal Ortada Acun 2. Vahit: II. Dünya Savaşı 3. Ünite: Soğuk Harp Dönemi 2.DÖNEM 4. Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası 5. Birim: Küreselleşen Acun   1. Ünite: XX. Asır Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 2. Ünite: Milli Savaşım 3. Ünite: Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2.DÖNEM 4. Vahit: İki Kavga Arasındaki Dönemde Türkiye ve Acun 5. Vahit: II. Acun Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya 6. Ünite: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 7. Vahit: Içtimai Kıvrılma Çağında Acun ve Türkiye 8. Ünite: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Acun   1. Ünite: Sosyolojiye Antre 2. Vahit: Duygusal ve Toplum 3. Vahit: Sosyal Bünye 4. Ünite: Içtimai Değiş ve Gelişme 5. Ünite: Topluluk ve Kültür 6. Ünite: Toplumsal Kurumlar   1. Ünite: Mantığa Antre 2. Vahit: Mutat Eseme 2.DÖNEM 3. Birim: Eseme ve Şalter 4. Birim: Simgesel Eseme   1. Vahit: İslam ve Bili 2. Vahit: Anadolu ’da İslam 2.DÖNEM 3. Vahit: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 4. Vahit: Güncel Dini Meseleler 5. Vahit: Hint ve Çin Dinleri  
Share: