Zoom, kullanıcı istatistiklerini paylaştı

Pop videoteyp konuşma uygulaması Zoom, kullanıcılarıyla kapsamlı bir soruşturma çalışması gerçekleştirdi. 15 Kasım 2020-15 Teşrinisani 2021 arası döneme ilgili kullanıcı verilerine göre, Zoom, 2021 yılında dünya çapında yaklaşık 200 talih ve bölgede kullanıldı. Hafta boyunca Zoom üzerinden toplantı trafiğinin genişlik yoğun olduğu devir çarşamba iken, onu salı ve perşembe günleri izledi. Sayı Farkı toplantı uzunluğu 54 an oldu ve toplantılara katılan sayı farkı hayat sayısı 10 kendisine kayıtlara geçti. Yıl süresince Zoom üzerinden yapılan toplantılar üzere trafiğin genişlik tehlikeli olduğu çevrim “Dünya Sarılma Haset” olan 21 Ev oldu. Zoom üzerinden yapılan aramalar için genişlik korkulu periyot 21 Eylül ve online seminerler için ise genişlik alçak zaman 25 Gücük Ay şeklinde ortaya konuldu. Kullanıcıların toplantılara katıldıkları bildirme enteresan yerler ise yüzdelik 42 ile yatak oldu. Katılımcıların yüzdelik 21 ’i koşarken ve yürürken toplantıya katıldıklarını anlatım ederken, yüzdelik 11 ’i toplu taşımada Zoom görüşmesine katıldı. geri plan tağyir bile Zoom ’un genişlik müstehap özelliklerinden biri olmaya bitmeme ediyor. 2021 yılında kullanıcıların yer haddinden fazla kullandığı eğin planlara bakıldığında geçmiş üç tam; münhal gelgel manzaraları (yüzdelik 26), tütsülü geri plan (yüzdelik 25) ve çalışılan iştirak ile ilgilendiren ense planlar (yüzdelik 20) meydan alıyor. Kullanım alışkanlıklarını atmak için bin 700 kişiyle gerçekleştirilen ankette kullanıcıların yüzdelik 68’i katıldıkları toplantılarda abat giyinmeyi yeğleme ettiklerini bildirdi. Yüzdelik 47 ’si Zoom toplantıları sırasında kemirmek yemenin akla yatkın olmadığını belirtirken, yüzde 26’sı görüşmelere katılmadan evvel duş almadığını söyledi. 2021 yılında Zoom görüşmelerinde yer kesif geçer ifadeler ise yüzdelik 71 ile “Sesiniz bati” oldu. Bu ifadeyi yüzde 57 ile “Cümle ekranımı görebiliyor mu?” ve yüzdelik 21 ile “Tıpkısı sonraki slayt lütfen!” strateji etti. Zoom üzerinde 2021 yılı süresince yapılan arz popüler aktivitelere gelindiğinde; kullanıcıların yüzdelik 73’ü “happy hour” buluşmalarına ve oyun gecelerine katıldıklarını, yüzde 34’ü ise benzeri egzersiz programına veya yemek kursuna katıldıklarını belirtti. Kullanıcıların yüzdelik 75’i ise Zoom buluşmalarının böylecene ayrılmadan ilk umum salladıklarını rapor etti. Katılımcıların yüzde 43 ’ü Zoom görüşmelerinden geçmiş toplantıya katıldıkları odanın yalnızca kamerada görünen bölümünü temizlediklerini anlatım etti. Ebeveynlerin yüzde 43 ’ü girdikleri toplantılarda çocuklarını özge katılımcılara gösterdi. Yüzdelik 39 ’luk bire bir murahhas grubu, yakın arkadaşları evet dahi hisse senedi arkadaşları ile coşku ve dostça amaçlı hususi yayınlar yaptıklarını söyledi. Katılımcıların yüzde 36 ’sı, Zoom görüşmesi sırasında yerel hayvanlarının yayına girdiğini ifade etti.
Share: