Zincir marketlerin ekincilik ürünlerindeki hava gücü sınırlandırılacak

Tarlada üretilen ürünü küresel kayran süpermarketlerin parekende piyasasının çoğunluğunu oluşturmaya başlaması sektördeki rekabeti kontra etkiliyor. Zincir marketlerin şatışları peşin, ödemeleri vadeli yapması üstelik elindeki fonu ve kozlarını güçlendiriyor. Rakiplik Kurumu, ekincilik ürünlerinde kıymet istikrarının sağlanması üzere zincir marketlerin almaç güçlerinin sınırlandırılmasını hedefe aldı. Tecim Bakanlığı nezdinde nahak tecim uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi önerisinde bulundu. Kurumun, ekincilik ürünleri alanında hesaplı sektör incelemesi kapsamında hazırladığı “Gözyaşı Göveri ve Meyve Seksiyon İncelemesi Raporu” tamamlandı. Raporda, zincir marketlerin azrail güçlerinin sınırlandırılması üzere Ticaret Bakanlığı gözetiminde nahak tecim uygulamalarına müteveccih tedbirlerin hayata geçirilmesi ve bu uygulamaların sıkı ayrımsız şekilde denetlenmesi gerektiği dahi kaydedildi.Yaş ürün ve sebzede yetiştirici örgütlenmesinin arzulanan düzeyde olmaması, pazarlama kanalının uzamasına ve tüketicinin ödediği paradan üreticinin eline sabık miktarın düşmesine kat açıyor. Tarımsal ürünler, iklim, gelgel koşulları, yağışsızlık, hastalık, coğrafya kabil faktörlere vabeste olması dolayısıyla dahi etkileniyor. Gözyaşı yemiş ve sebzelerin tez bozulabilir ürünler olmaları, ambarlama olanaklarının ancak, raf ömürlerinin bodur olması üstelik karşılık hareketliliğine illet oluyor. Türkiye’dahi bu ürünlerin pazarlanması özel sektör marifetiyle yapılırken, üreticiden tüketiciye olan pazarlama kanalında alelumum sebze meyve toptancısı, tacir ve perakendeciler görev alıyor. Tarımsal istihsal gerçekleştiren oyuncular mefret oranda rakiplik ederken, bu oyuncular ihtiyaçları olan girdileri ekseriyetle “azel” piyasalardan sağlıyor. bahis konusu problemin üreticiler üzerindeki etkisinin hafifletilmesi gerekiyor. Bu imkanın sağlanamadığı durumda ise tarım endüstrisinin karlılıktan uzaklaşması ve üretim miktarının azalması ve nedeniyle iz fiyatlarının artması bekleniyor. bahis konusu raporda zincir marketlerin payları üstelik ele alındı. Buna bakarak, sadece 4 girişim pazarın yarısından fazlasına hakim durumda. Pazardaki sunma şişman 10 oyuncuya bakıldığında ise bu miktar yüzdelik 63 seviyelerine ulaşıyor. Rakamlar, birleştirme savruk pazarı içerisinde yoğunlaşma oranlarının yıllar bakımından kilolu oranda arttığını gösteriyor. Perakendeciler pazarda erbap oldukları yoğun nedeniyle mütemmim talebini, tüketicilerin neyi, pekâlâ ve nerede satın aldıklarını şekillendiriyor. Süpermarketlerin harabati seviyesindeki ahzüita gücü ve tedarik seviyesinde topluluk oldukları almaç gücü birbirini güçlendiriyor. Ilişki gücü arttıkça perakendeci henüz akıllıca koşullarda çekicilik yapabilir ve daha bağan fiyatlarla bu mahsulat tüketiciye sunulabilir. Bu format bile iş gücünün artmasına hastalık oluyor. Raporda, hızlı tüketim malları perakendeciliği alanında cıvıltı gösteren teşebbüslerin icap pazar payları gerekse kamera güçleri mefret ölçüde arttığından almaç gücünün kötüye kullanılmasını çelmek amacıyla tensikat yapılması gerektiği bildirildi.Buna göre, Türkiye’birlikte zirai istihsal, arz mehabetli girdi kalemleri olan akaryakıt, basma, yavru ve ilaçta ithalata ve dolayısı ile döviz kuruna bağımlı olunması dolayısıyla berenarı altın. Bu nedenle gelişmemiş dönemde söz konusu girdilerin desteklenmiş edilmesi, teferruatlı dönemde ise bu alanlarda olabildiğince evcil üretimin sağlanması hem fiyatlar hem de yeryüzü güvenliği üzere önem taşıyor. Tam üretimin sağlanması için dış satım ve ithalat politikaları dahi karışma almak üzere, “istihsal planlaması” yapılması, bunun üzere Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde alt kurul oluşturulması, sübvansiyon politikaları, istihsal planlaması kapsamında baştan ele alınması rapordaki tavsiyeler arasında meydan aldı. Raporda, çiftçilerin gelirlerinin artırılmasına yönelik bindi mekanizmalarının artırılması, zirai destekler ilk teşrin öncesi açıklanması ve bunun tafsilatlı dönemli olması, zorunlu kıymet bildirimleri yanı sıra istihsal, kapasite, yığılım, tecim üzere meydan verilerine çiftçilerin ulaşması üzere ortalık şeffaflığının artırılmasına müteveccih mekanizmaların hayata geçirilmesi önerildi. Zirai üretimin devamlılığın sağlanabilmesini üzere risk yönetimi kapsamında zirai sigortaların yaygınlaştırılması ve korumanın artırılması gerektiği tamlanan raporda, tarımın finansmanı üzere yıpranmamış mekanizmalar geliştirilmesi ve finansman maliyetlerinin aşağıya çekilmesinin önemine bel edildi..
Share: