Yargıtay ’ın milyonları ilgilendiren almanak müsaade kararı

Çalıştığı marketin kasap reyonunda köfte işleyen taze, içtimai paylaşım sitesi üzerinden naklen yayın yaptı. canlı yayın sırasında “1 kg alana 1 kg parasız, yiyin. Hepsinin içine çivi bastım, taş bastım, yiyin dahi aklınınız başınıza gelsin.” diyen dinç kasap, üretim esnasında yere sakıt köfteyi yerden alarak satışa sunulacak köftelerin içine koydu. Kasabın yepyeni hareketi üstüne market işletmecisi, zihayat ustayı kovdu. İş Mahkemesi ’nin yolunu tutan canlı etçi, aksiyon akdinin nahak yere kendisine feshedildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı, almanak izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline değişmeyen verilmesini temenni etti. Mahkemeli market avukatı ise davacının ten bölme personeli olarak çalıştığını, hareket durumunda düzentileme saatinde köfte üretimi yapıldığı esnada, kendisine ait telefonla içtimai iletişim araçları sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yaptığını dile getirdi. Market avukatı, dinç kasabın şirketin kurumsal kimliğini itibarsızlaşma yönündeki eylemi karşısında hisse senedi akdinin İş Kanunu 25/2-b-e gereğince sadık sebeple feshedildiğini, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Murafaa, davanın reddine değişmeyen verdi. Müddei iştirakçi, kararı istinafa götürdü. Toprak Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Bu nöbet davacı kasap, kararı Yargıtay ’a taşıdı. Dava dosyasını baştan inceleyen Yargıtay 9. Hususiyet Dairesi, menent bir karara imza attı. Yargıtay kararında, 4857 sınırlanmış İş Kanununun 59. maddesinde, hareket sözleşmesinin temas sebeple sona ermesi hâlinde, işçiye kullandırılmayan almanak izin sürelerine ilişik ücretlerin son ecir üzerinden ödeneceği hükme bağlandığı hatırlatıldı. Kararda, yıllık müsaade hakkının ücrete dönüşmesi için aksiyon sözleşmesinin feshinin eşya olduğu, sözleşmenin sona erme şeklinin ve hak sebebe dayanıp dayanmadığının önemi bulunmadığı vurgulandı. Kararda şu ifadelere düzlük verildi: “Almanak izinlerin kullandırıldığı noktasında kanıtlama yükü işverene aittir. İşveren almanak izinlerin kullandırıldığını imzalı müsaade defteri veya muadil benzeri vesika ile ispatlamalıdır. Bu konuda kanıtlama yükü üzerinde olan çalıştıran, işçiye ant öneri edebilir. Mahkemece aksiyon akdinin çalıştıran yönünden esaslı sebeple feshedildiği kabulü ile ikilik konusu yekpare talepler yönünden davanın reddine karar verilmiştir. Ne var ki, yıllık cevaz ücreti alacağının, aksiyon sözleşmesinin feshine mecbur benzeri alacak kalemi olmakla gelişigüzel, feshin hak olup olmadığına sınırlı olmaksızın ödenmesi gerekmektedir. İlk Paye Mahkemesince bu konuda rastgele gerekçeye düzlük verilmeden talebin reddedilmesi, Anayasa ’nın 141. maddesinde düz düz amir hükme degaje hilaf olup, bu işsiz ile kamu düzenine muhalefet oluşturmaktadır. Mahkemece, dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirmeye bağımlı tutularak, oluşacak sonuca bakarak almanak cevaz alacağına yönelik kâm hakkında benzeri karar verilmesi gerekirken, yarım yamalak araştırma ve tetkik sonucu, bire bir zamanda birlikte gerekçesiz şekilde karar verilmesi asıllar ve kanuna mugayir olup, değişmeyen bu yönü ile bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak İş Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile değişmeyen verilmiştir.”
Share: