Varlık dalavere şirketlerince kurulan fonların VDMK ihracına koşullu izin

Resülmal Piyasası Kurulu’nun (SPK), varlığa yahut ipoteğe dair taşınır kıymetler tebliğinde farklılık eden değişmeyen Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğde yapılan düzenlemeye bakarak, yaşayış idare şirketleri yoluyla kurulan fonların dair menkul kıymet (VDMK)  ihracına, sadece kurucularının aktiflerindeki varlıkların devralınması kanalıyla izin verilecek. Huzur idare şirketlerinin mahiyet bünye olduğu VDMK ’ler ise sadece ancak dışında satılabilecek. İhraççının talebinin SPK eliyle akıllıca görülmesi yerinde, yetersiz dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda deklerasyon hükümlerinden değişik esaslar uygulanabilecek. Düzenlemeyle, varlık hile şirketlerinin devraldığı kredilerden kaynaklanan alacaklar görüntü portföyüne karışma edilebilecek alacaklar arasına eklendi. Tebliğle antrparantez, varlıkların görüntü portföyüne karışma edildiği zaman itibarıyla sağlaması zorunlu koşullar arasına; varlık dalavere şirketleri vasıtasıyla devralınan kredilere ilişik alacakların, alacağa kapalı bilcümle yaşayış ve haklar ile alacağın tahsili üzere sonraları edinilen rastgele cins türe ve mevcudat ile alay malay fona devredilmesi eklendi.
Share: