Umumi şevket açığının GSYH’ye oranı sabık sene yüzdelik 4,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı genel celal açığı, 2020 yılında 235 milyar 256 milyon yüzdelik yerine durum edildi ve genel ihtişam açığının Katışık Dar İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı yüzde 4,7 oldu. Mahalli idareler zir sektörü 2020 yılında aşkın verirken merkezi ululuk ve toplumsal asayiş kurumları alt sektörleri belirtik verdi. Umumi izzet konsolide brüt takanak stokunun GSYH’ye oranı ise 2020 yılında yüzdelik 39,8’e yükseldi. Umumi kerem toplam harcamaları 2020 yılında 1 trilyon 810 milyar 867 milyon liraya yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzdelik 35,9’a ulaştı. Genel ululuk mecmu gelirleri 1 trilyon 575 bilyon 611 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31,2 oldu. Ayar yerine cemi asıl harcama ve sağlık kalemlerinde artma görüldü. Toplam alacak ve içtimai yardım gelirlerinin cümle alt kalemlerindeki artışlara vabeste yerine 2020 yılında 1 trilyon 274 milyar 701 milyon liraya yükseldi. Istihsal ve dış alım üzerindeki vergilerin mecmu algı ve sosyal ulama gelirleri içindeki payı 2019 yılında yüzde 43,6 iken 2020 yılında yüzde 47,4’e yükseldi. Dirimlik, mülk üzere kıstasların üzerindeki cari vergilerin payı yüzdelik 24,3’e, kesin toplumsal katkıların payı ise yüzdelik 28,1’e düştü. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.