Türkiye’nin 73 ilinde biyokütleden cümbüş üretiliyor

Türkiye’nin birden parçalanmamış bölgelerinde biyokütleden hareketlilik üretimi gerçekleştirilebiliyor. Sürdürülebilir ve yenilenebilir ayrımsız gerçek olan biyokütle, organik malzemelerin yakılmasıyla elde edilen tıpkısı asıl enerji namına öne çıkıyor. Alelhusus verim kalıntıları, orman ürünleri, akarsu bitkileriyle bu arada ticari veya evsel atıklar bile sistemin çalışmasında yakıt namına kullanılabiliyor. Erke ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bakarak, Türkiye’nin biyokütle enerjisinde İstanbul cemaat olduğu sunu faziletkâr sığa ve cıvıltı üretimiyle bu iller arasında geçmiş tam yer alıyor. Türkiye’nin zindelik müesses gücü mart sonu bakımından 100 bin 334 megavata ulaştı. Biyokütle enerjisinin mecmu cümbüş kurulu gücündeki payı üstelik yüzde 2 oldu.
Su, rüzgar ve ruz kabil doyumsuz saf kaynakların cemaat olduğu enerjinin kullanılabilir enerji formuna dönüştürülmesi üzere faydalanılan teknolojiler çeşitlenirken, binlerce tona ulaşan atıkların erke üretiminde kullanımı da artıyor. Biyokütleden neşelilik enerjisi kurulu gücü mart sonu bakımından 73 ilde mevcut santrallerle 2 bin 102 megavat kapasiteye ulaştı. AA’nın haberine bakarak, İstanbul eş olduğu 264,5 megavat biyokütleden cümbüş enerjisi istihsal kapasitesiyle bu iller ortada önceki sırada düzlük alıyor. İstanbul’u 132,4 megavatla Ankara, 88,4 megavatla İzmir, 81,6 megavatla Balıkesir ve 81,5 megavatla Samsun izliyor. Biyogaz Yatırımları Ihya Derneği Umumi Heyet Başkanı Altan Denizsel, Türkiye’nin biyokütle enerjisinde potansiyelinin 9 bin megavat seviyesinde olduğunu söyledi. Denizsel, atıkların sınıflandırılması konusunun toplumda hala yeterince farkındalık oluşmadığını belirterek, “Atıkların yakıta dönüşmesi üzere ayrıştırma safhası az çok koca. Bu konuda daha çok bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekiyor. Bunların yanında devletin teşvikleri biyokütleden ruh üretilmesinde nazik ehemmiyet taşıyor. Yaptığımız hesaplamalara göre, megavatsaat başına 1.500 teklik teşvik sağlanırsa, Türkiye’nin potansiyeli henüz aşkın ortaya çıkarılabilecek.” değerlendirmesinde bulundu.
Share: