Türkiye’deki yenilenebilir erke projeleri, 110 bin nefis istihdamı hedefliyor

Ernest&Young danışmanlık şirketi marifetiyle Avrupa İklim Vakfı’nın desteğiyle hazırlanan ve 47 ülkeyi havi “Kovid-19 Salgınından Bozulmamış Toparlanma: G20 Liderliği İçin Toptan Punt” başlıklı raporda, İngiltere, Türkiye ve Güney Afrika özelinde ince analizler yer aldı. Raporda, Türkiye için ilk defa koronavirüs salgını sonrası yeşil bir toparlanma projeksiyonu yapıldı. Buna bakarak, ülkede 9,2 gigavatlık ilişik yenilenebilir erke kapasitesi düz yazı edilmesini sağlayacak 238 proje stoku bulunuyor. Türkiye’de kuruluma amade olarak nitelendirilen yenilenebilir erke proje stokunun çoğunluğunu rüzgar ve devir enerjisi yatırımları oluşturuyor. bahis konusu kapasite, 110 bin nefis yıpranmamış istihdamı destekleyecek 19 bilyon 400 milyon dolarlık yatırım fırsatının yanı sıra Türkiye ekonomisinin toparlanmasını hızlandıracak ve kömür bölgelerinin dönüşümünü sağlayacak sanayi kümeleri tevlit potansiyeline sahip cıvıl cıvıl benzeri yenilenebilir enerji hazırlık zinciri fırsatı sunuyor. Öte yandan, dünya genelinde kuruluma hazır 13 bin yenilenebilir erke projesiyle 2 trilyon dolar tutarında envestisman fırsatı bulunuyor. Temeli atılmaya amade bu projelerin, toplamda 1 teravatlık mülhak yenilenebilir enerji üretim kapasitesi ve 10 milyon kişiye andıran istihdam potansiyeli olduğu hesaplanıyor.
Share: