Türkiye’de oynak abone sayısı 83 milyonu aştı

Hikmet Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eliyle hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Aksata Verileri Raporu”ndan derlenen verilere bakarak, faal sürdürümcü sayısı artmaya bitmeme ediyor. Rapora göre, koronavirüs salgını döneminde sunu erdemli büyüme gösteren sektörlerden biri elektronik tanıtma oldu. Tüketicilerin genişbant internet başta tevessül etmek amacıyla birçok hizmet türüne gösterdikleri dilek artarken, özellikle kıpırdak abone sayısı az daha talih nüfusu büyüklüğünde oldu. Devingen abone yaygınlığı, 83.5 milyon aboneyle az daha yüzdelik 100’e ulaştı. Bu abonelerin 77 milyondan dahası 4,5G hizmeti alanlardan oluştu. Gelişigüzel çeyrekte artmaya bitmeme fail sürdürümcü profili yerine faturalı abonelerin oranı, bu yılın önce çeyreğinde yüzdelik 66,3’e yükseldi. Taşınan aktif kolpo sayısı mart sonu itibarıyla toplamda 150 milyonu geçerek uygulamanın ulaştığı boyutu tıpkı öğün henüz ortaya koydu. Müstevli döneminde birçok günlük etkinlik genel ağ üzerinden yapılabilirken, bu boyut hem canlı hem dahi sabit genel ağ abone sayısını ve yararlanma miktarlarını artırdı. Yılın ilk çeyreği bakımından genişbant genel ağ sürdürümcü sayısı 17,1 milyonu çakılı ve 66,8 milyonu ateş parçası tutmak için bütün yerine 83,9 milyon oldu. Salgının üstelik başladığı 2020 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında, yıllık internet sürdürümcü sayısı artışı yüzde 8’i aştı. Bilgi kullanımı itibarıyla yılın geçmiş çeyreğinde sabit abonelerin maaş kullanımı 197 gigabaytı geçe, dinamik tarafta ise ortalama 9,8 gigabayt, 4,5G özelinde 11,1 gigabayt oldu.