Türkiye’de elektriğin yüzdelik 12,9’u rüzgar ve güneşten

Londra merkezli karın kuruluşu Ember’in bu yılın geçmiş yarısını içeren Avrupa Elektrik Görünümü raporuna bakarak, Türkiye’de bu dönemde rüzgar ve güneşin toplanmış zindelik üretimindeki payı yüzdelik 12,9’a yükseldi. Türkiye, rüzgar ve güneşten zindelik üretiminde Avrupa ülkeleri beyninde 17’inci sırada düzlük aldı. Türkiye’nin toplanmış hareketlilik üretiminde hidroelektriğin payı ise bire bir dönemde yüzde 21 namına hesaplandı. Bu ululuk geçen yılın tıpkı döneminde yüzdelik 33,6 yerine kayıtlara geçmişti. Özge yenilenebilir enerji kaynakları de dikkate alındığında Türkiye, familya-haziran döneminde mecmu cıvıltı üretiminin yüzde 39’unu akman enerji kaynaklarından, yüzde 61’ini fosil yakıtlardan (doğalgaz, linyit ve ithal kömür) sağladı. Türkiye, bu dönemde yenilenebilir enerjiden zindelik üretiminde Avrupa ülkeleri arasında 18’inci sırada kayran aldı. Bu yılın önce yarısında hidroelektriğin mecmu üretimdeki payının yüzdelik 21’e düşmesiyle, hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik 2014’ten bu zamana kadarki bildirme bağan seviyeye geriledi. Hidroelektrik santrallerinin bütün elektrik üretimindeki payı sonuç 10 yılın sülale-haziran döneminde ortalama yüzde 27,2 namına gerçekleşmişti. Raporda, 2019 ve 2020’nin aynı dönemlerinde taşıl yakıtların cıvıltı üretimindeki payının yüzdelik 50’nin altına büyüklüğünde gerilediği anımsatılarak, Türkiye’nin müstehase yakıtsız benzeri gelecek amacıyla karşısındaki engellerden birinin susuzluk olduğuna bel edildi. Ember Erke Analisti Içtihat Alparslan, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin sonuç yıllarda rüzgar ve güneşten cümbüş üretiminde birçok ülkeden henüz ferah tıpkı başarım sergilediğini belirterek şunları tabir etti: “Türkiye, bu kaynakların hep üretimdeki payını yüzdelik 13’e kadar çıkarmayı başardı fakat halen yenilenebilir enerji üretiminde hidroelektriğe çok meni bağlamış durumda. Bu nedenle gelişigüzel yağışsız yılda faaliyet üretiminde fosil yakıtların payı ve zımnında karbon yoğunluğu çokça yükseliyor. Fakat Türkiye, hidroelektrik santrallerinde kurulacak yüzer gündüz santralleriyle iki ayrımlı istihsal profiline eş yenilenebilir enerji kaynağını aynı araya getirerek kendisini bu soy durumlara alın süratle koruyabilecek tıpkısı potansiyele topluluk.”
Share: