Türkiye Web 3.0 ’a Önderlik Edecek!

40 milyon dolarlık aynı envestisman faaliyeti olacak olan bu projeye dair Türkiye ’birlikte değerlendirilecek olan Dapprex CEO ’akarsu ve NBO Holding CFO ’su Utku ALPAĞUT şu yorumlarda bulundu; “Ülkemize yapacak olduğumuz bu yıpranmamış yatırımlar noktasında az çok coşku doluyuz. Bu ve bunun kabil çalışmalarını sürdürdüğümüz sair projeler için birçok gencimize staj imkanları vererek yazılım alanında kendilerini geliştirmelerini icat etmek ve firma bünyemize, ülkemize vermek amacındayız.” NBO Ana Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı Manzume Burak OLCAY, bu ilerleyişin bire bir mir sürecinde olduğunu, yurtdışında meydan düz diğer firmalarının birlikte gün geçtikçe Türkiye ’ye yöneleceğini, NBO Ana Ortaklık bünyesinde biricik çatı altında toplanacaklarını belirtti. İş hayatında eğitimin hangi kadar büyük olduğuna değinen NBO Holding Umumi Heyet Nazım Burak OLCAY, haddinden fazla sayıda yüksekokul kurulacağını ve bu akademilerin gelişimi hızlandıracağını belirtti. Akademiler yardımıyla lazım eğitim bilimi faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve gelişimin henüz de yordam kazanması sağlanacaktır. Web 3.0 önderliğinde üretilmiş olan geniş hizmet çerçevesi sayesinde Devlet üzerine yapılacak olan yatırımların mevki bünyesinde ulama ve yararları banko mübrem ayrımsız gösteriş. Ülkemizdeki gençlerimize verilecek olan ücretsiz eğitimler, bir nice genci bu konuda bilgilendirerek gelişmeler yaratmaya isteklendirme edecek benzeri kapı olacak.