Türkiye fintek ekosistemi ebat raporu yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonu ve startups.watch hareket birliğiyle hazırlanan “Türkiye Fintek Ekosistemi Uzanım Raporu”nda, finansal teknolojiler alanında son yıllarda hayata geçirilen ve fintek sektörünün gelişimine dolay açan tensikat etraflı ayrımsız şekilde belirtildi. Türkiye mali teknolojiler sektörüne ilişkin gelişmelerin ve verilerin edimsel ve makul şekilde sunulmasını sağlayacak ifade, güçlükle içi ve elverişsiz dışı yatırımcılara, girişimcilere ve akademik literatüre başvuru sağlayacak. Rapora bakarak, hele toptan salgının etkisiyle finans sektöründe değişen ihtiyaçlar, eser ve bakım uygulamalarında dijitalleşmeyi artırdı. Bu doğrultuda güncellenen düzenlemeler bile muamelat kolaylığı ve artma esasıyla sektöre alnaç göstermeye devam ediyor. Açıktan müşteri edinimiyle bireysel müşterilerin etiket tespiti ve itilaf süreçlerinin fiziksel kendisine yürütülmesi zorunluluğu ortadan kalktı. TR Karekod düzenlemesiyle karekod teknolojisi çalışkan bir şekilde kullanılmaya başlandı. Türkiye Ifa ve Elektronik Dünyalık Kuruluşları Birliği’nin kurulması, paya ve borca dayalı yığın fonlaması, e-mal kuruluşları üzere IBAN uygulaması gibi kimi yenilikler sektöre yıpranmamış göz açıları getirdi ve bakir hisse senedi modellerinin ortaya çıkmasına imkan tanıdı. Ödeme hizmetlerine ilişkin güncellenen sekunder düzenlemeyle münhal bankacılığa dair tanımlar netleştirilerek tediye emri başlatma ve adisyon bilgisi hizmet sağlayıcı iş modelleri kullanıcıların hayatına girdi. Sayısal bankacılık ve servis modeli bankacılığı yönetmeliğiyle dijital para alanındaki çalışmaların mali teknolojiler sektörüne bakir aynı dem getirmesi ve fintek ekosistemindeki hisse senedi modellerini çeşitlendirmesi bekleniyor. Türkiye’nin aktif bankacılık sektörü ve teknolojik altyapısı, finans sektöründe mevcut ferdî ve kurumsal müşterilerin dijitalleşme oranının artmasına zemin hazırladı ve bu buut fintek ekosisteminin gelişimini hızlandırdı. 70,3 milyon etkin ferdî sayısal bankacılık kullanıcısının bulunduğu Türkiye’birlikte 1,7 milyon POS cihazı, 52 bin ATM, 82,8 milyon cesaret kartı, 54,4 milyon yöre ödemeli bilgili sayısına ulaşıldı. Salgınla birlikte mütezayit temassız ifa oranı yüzdelik 48 seviyesine ulaştı. Kül bu göstergelerin ati dönemde artışını sürdürmesi bekleniyor. Faal namına 520 fintek şirketinin zindelik gösterdiği ekosistemde 2021’birlikte 64 milyon doları fazla yatırım gerçekleşti. amma velakin, 2021 içerisinde çıkış belgesi yapan fintekler 48 milyon dolara hisselerini sattı. İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) esas odaklarından birisi mali teknolojiler yerine öne çıkıyor. İFM içerisinde fintek temalı ve teknopark statüsünde “İstanbul Mal ve Teknoloji Üssü” kurulumu planlanıyor. bununla birlikte İFM bünyesinde finteklerin kitap ve hizmetlerini korumalı aynı alanda geliştirebilecekleri aranjör deney alanına saha verilecek. Ayrıca, 2022-2025 yılları arasında fintek ekosistemine ilişik eylem planını ortaya koyacak olan Milli Fintek Izleme Belgesi çalışmaları bitmeme ediyor. 2022’nin ilk çeyreğinde yayınlanması planlanan doküman, sektörün gelişimi için kez haritası niteliği taşıyacak.