Türkiye dahil 130 talih global alacak anlaşmasına katıldı

Kazançlı İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ve global Gayrisafi Sıkı içi Hasıla’nın (GSYH) yüzdelik 90’ını künde eden 130 ülkenin arsıulusal vergi reformu üstüne sözleşme sağladığını belirtti. Anlaşmaya bakarak, çok uluslu şirketlerin elektrik gösterdikleri ve yarar elde ettikleri ülkelerde alacak ödemeleri gerekecek. Bu uygulama, uluslararası rüşvet sistemine kanuni katiyet ve abra kazandıracak. Dijital alanda cümbüş gösteren firmaları üstelik içeren genişlik şişman haddinden fazla uluslu şirketlerin ülkeler beyninde yarar ve algı dağılımının adil biçimde gerçekleştirilecek. Haddinden Fazla uluslu şirketlerin vergilendirilmesine müteveccih ara sıra hukuk, sülale sahibi ülkeden firmaların ticari elektrik gösterdiği ve kâr elde ettikleri yerlere tahsis edilecek. Kurumlar vergisi üstüne adaletli rekabet ortamı hazırlanacak. Bunun üzere global tıpkı minimum kurumlar vergisi oranı getirilecek. Çokça uluslu şirketler faaliyette bulundukları seçkin ülkede genişlik bir iki yüzdelik 15 oranında kurumlar vergisine tabi tutulacak.

Söz konusu kıyasla, global çapta yıllık 150 milyar dolarlık kazanç geliri üretilecek. Anlaşmanın, özellikle dijital platformların ve iri firmaların mütenevvi uygulamalarla vergi ödemekten kaçınmalarını engellemesi bekleniyor. Avrupa Birliği (SUTAŞ) üyesi İrlanda ve Macaristan’ın anlaşmaya katılmaması dikkati çekti. Vergi anlaşmasının beceri detaylarının teşrinievvel ayına kadar tamamlanması ve planın 2023 yılında uygulanması öngörülüyor.

Share: