Türkiye Arsıulusal Direkt Yatırım Stratejisi yayınlandı

Arsıulusal yatırımın artması ve henüz dimdik bire bir yapıya kavuşturulabilmesi üzere, gündeme koşut alınan yeni kararlar resmileştirildi. Türkiye Arsıulusal Aracısız Envestisman (UDY) Stratejisi (2021-2023) ile İlgili genelgede, Türkiye’nin soylu erki gelişiminde ve kalkınmasında nazik tıpkısı görkem oynayan UDY’lerin; uran, ticaret, maliye, erke üzere alanlardaki politikaların arz kebir mütemmim unsurlarından biri olduğu belirtildi. Genelge son 19 yılda planlı faal tashih süreci sonucu Türkiye’nin envestisman ortamını sonsuz iyileştirdiği ve uluslararası yatırımcılara çalımlı aynı yatırım ortamı sunduğu, bölgesinin sunu fazla envestisman çekici ülkelerinden biri olduğu vurgulandı. Metinde ülkenin; jeostratejik konumu, arsıulusal şirketlerin ülkedeki yerleşmiş üretim kapasiteleri, zinde koca kaynağı ve tedarikçi altyapısıyla yatırımcılara derece zincirlerini kurmalarına ve büyütmelerini sağlayacak emin bir liman sunmaya bitmeme ettiği kaydedildi. Genelgede, şu ifadelere düzlük verildi: “Son dönemde dünya ekonomisinin içre bulunduğu dönüşüm sürecinde ülkelerarası yatırım çekmece rekabeti dönüş geçtikçe artmaktadır. Koronavirüs salgınıyla gelişigüzel mütebeddil küresel iktisadi koşullar bile dikkate alınarak, ekonomimizin toptan derece zincirlerinde henüz ense basamaklara taşınması, ülkemizin bölgesindeki üretim ve tevzi üssü olma rolünün güçlenmesi beklenmektedir. Bu bakir dönemde Türkiye’nin mevcut performansını koruyarak yatırımlardaki UDY girişlerinin ve performansının hem toptan UDY pazarından alınan pay hem birlikte yatırımın mülhak değeri özelinde durum ve nicelik adına artırılması hedeflenmektedir.” Faziletli munzam zer, hikmet-ciddi ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımların Türkiye’ye kazandırılması amacıyla tasavvur odaklı tıpkısı el haritası oluşturacak ve ülkenin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacak UDY Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi resmi genel ağ adresinde (www.invest.gov.tr) yayınlanacak. UDY Izleme Belgesi kapsamında ortaya konulan ast stratejiler ve eylemler, Reisicumhur Yardımcısının başkanlığında toplanan Envestisman Ortamını İyileştirme Eş Güdüm Kurulu (YOİKK) bünyesinde izlenecek, belirlenen takip ve eylemlerin canlı bir şekilde uygulanması sağlanacak. Genelgede, strateji kapsamı dahilindeki kül amme alım ve kuruluşlarının üzerine sakıt fariza ve sorumlulukları hassasiyetle namına getirmesi gereği üstelik vurgulandı.
Share: