Türk müziğine adanan zenginlik: Münir Nurettin Selçuk

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden bestekar, eğitmen ve koro şefi Münir Nurettin Selçuk’un vefatının üzerinden 41 yıl geçti. Üniversite İlahiyat Fakültesi Fars Edebiyatı profesörü ve Kadıköy Sultanisi Fransızca öğretmenlerinden ozan Mehmed Avni Nureddin Bey ile Fatma Hanife Hanım’ın oğlu olan Selçuk, 1900’dahi İstanbul Sarıyer’de dünyaya geldi. Muhtelif kaynaklarda mevlit yılı 1899, 1900 ve 1902 yerine üstelik belirtilen sanatçı, ilkokulu Beyazıt İbtida-i Mektebi’nde okuduktan sonradan Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’nde, ardından Kadıköy Sultanisi’nde öğrenim gördü. Elan 10 yaşında sesinin güzelliği ayırt edilen Selçuk, 15 yaşındayken girdiği Kadıköy’deki Darülfeyzi Musiki Mektebi’nde üç yıl terbiye aldıktan bilahare bu heyetle önceki konserine imdi. Selçuk, imtihan sonucu elde ettiği başarıyla Darülelhan adıyla elektrik gösteren İstanbul Belediyesi Konservatuvarına girmeye türe kazandı. Doğu Musiki Cemiyeti’nin kurucuları arasında kayran düz sanatçı, I. Acun Savaşı’nın devam ettiği 1917’de, ailesinin isteği üstüne Macaristan’a tarım tahsiline gönderildi fakat musikiye olan sevdası nedeniyle babasını kandırma ederek gücük süre sonra yurda döndü.Musikiye tehlikeli şekilde bağlanan artist, 1923’te askeriye hizmetini fethetmek üzere teğmen rütbesiyle girdiği Muzıka-i Hümayun’üstelik müezzinliğe atama edildi. Cumhuriyet Altını ilan edilince benzeri rütbeyle Ankara’daki “Başkanlık-i Cumhur İncesaz Heyeti”ne dahil olan artist, Atatürk’ün maiyetinde bulundu. Sanatkâr, 1926’de Atatürk’ten müsaade alarak heyetten ayrılarak, İstanbul’a döndü. Selçuk, 1928’de İstanbul’dahi Sahibinin Sesi Plaka Şirketi’yle sözleşme yaptı. Peşi Sıra müzik bilgisini tezyit etmek üzere Paris’e anbean bire bir yıl mütezayit artist, Paris Konservatuvarında nümayiş, piyano ve solfej dersleri aldı. Enise Hatun ile 1928’de evlenen ve eşinin 1966’bile vefatına kadar ayrılmayan çevrimli sanatçının, bu evliliğinden Meral adını verdiği kızı dünyaya geldi. AA’da vadi alan habere göre; Şehime Erton ile evliliğinden ise oğulları Timur ve Namuslu doğdu. Artist, Beyoğlu’ndaki Fransız Tiyatrosu’nda 22 Gücük Ay 1930’birlikte ilk solo konserini verdi. Türk musikisinde ayrımsız dönüm noktası olan dinleti, Tanburi Mesut Cemil, kemençeci Ruşen Ferit, udi Nevres, kanuni Artaki ve kemani Nubar’ın refakatinde ilk kez frak giyilerek, ayakta, şok tıpkı üslupla ve mikrofonsuz gerçekleştirildi.Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti’hangi 1942’de giren artist, heyetten 1943’te ayrıldı. Becerikli sanatçı, İstanbul Beceri Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı’nda repertuvar dersleri verdi, 1953’te İstanbul Radyosu’nda danışmanlık göreviyle icra heyeti başkanlığı görevini üstlendi.. Solo konserleriyle Türk müziğinde meslek açan Selçuk, ayrımlı formlarda 100’den çok esere imza attı, dar dışında da çokça sayıda konser verdi. Unutulmaz sanatçı, Mevlana, Lüzumsuz, Nedim, Ahmet Paşa, Şeyh Galip, Işıklı Vakarlı, Süleyman Nazif, Tevfik Fikret, Vecdi Bingöl, Yahya Eksiksizlik Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Eksiksizlik Çağlar, Necdet Atılgan, Sıcakkanlı Üstün Ozansoy, Cahit Sıtkı Tarancı, Ümit Yaşar Oğuzcan, İsmet Bozdağ ve Bacanak Ahmet Sevengil’in şiirlerini besteledi. Selçuk, 1970’li yıllara kadar plak çalışmalarının yanı sıra elverişsiz içi ve mikro dışı konserlerine devam etti. Münir Nurettin Selçuk, 27 Nisan 1981’de Nişantaşı’ndaki evinde emrihak etti ve Mesken Mezarlığı’na defnedildi..
Share: