Türk-İş’ten motosikletli kuryelere destek

Elan ilk üstelik çalışan ancak koronavirüs salgını ile birlikte sayıları süratle mütezayit motosikletli kuryeleri “esnaf kurye” modeli ile çalışıyor. Türk-İş, bu modelin say sömürüsü olduğunu ve kuryelere makbul sürat yarışının sona ermesi gerektiğini savunuyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, koronavirüs salgını sürecinde internet üzerinden alışverişin yaygınlaştığını anımsatarak, buna sınırlı yerine motosikletli kurye ihtiyacının ortaya çıktığını, salgın dolayısıyla etkisiz küsurat birçok kişinin kuryelik yapmaya başladığını söyledi. Sayıları cümle bilinmemekle alay malay Türkiye’da mukayyet namına yaklaşık 200 bin kişinin motosikletli kurye adına çalıştığına dikkati çekici Atalay, şöyle konuştu: “İnsanların evden çıkmaya korktuğu, arz efdal fenomen sayılarının görüldüğü, sokağa gezinti kısıtlamasının olduğu dönemlerde dahi canını tehlikeye atarak müteharrik motosikletli kuryelere toplumun bir teşekkürname borcu var. Evlerine ekmek alaşağı etmek için canlarını riske atan bu insanlar maalesef hareket güvencesi olmadan, bağan ücretlerle sendikasız çalıştırılıyor. Bu kardeşlerimiz, sendikaya organ olduklarında ise onların sırtından servet kazanan herif insan markalar bukanak oyunlarına başvuruyor. Tıpkı bakıyorsunuz motosikletli kuryeler ayrımsız kararla ‘taşımacılık’ hisse senedi kolundan ‘büro’ hisse senedi koluna geçirilmiş, bir bakıyorsunuz uydurulan ‘esnaf kurye’ modeliyle statüleri işçiden işverene dönüştürülmüş. Tüm bunlara karşın bu çalışanlar Türkiye’nin dört bir beraberinde seslerini yükseltip, haklarını aramaya devam ediyor.”
Atalay, motosikletli kuryelerin balaban tıpkı çalışma sömürüsüyle yüz yüze olduğunu belirterek, Türk-İş olarak tüm işçilerin haklarını savundukları kabilinden motosikletli kuryelerin üstelik haklarını savunmaya bitmeme edeceklerini vurguladı. Çalışma hayatındaki bir nice sorunun çözümünün sendikal örgütlülükten geçtiğine dikkati calip Atalay, şunları kaydetti: “Ülkemizde 15 milyon 294 bin sigortalı çalışandan 2 milyon 189 bini sendikalı. Maatteessüf sendikalaşma oranı hemen yüzdelik 14,32 düzeyinde. Baktığımızda iş hayatındaki bir nice sorunun nedeni sendikasızlıktan kaynaklı. Motosikletli kuryeler da bu kesimin içerisinde. Onlar sendikalı başlamak istiyor amma işletmelerin çetin zılgıt ve engellemeleri bahis konusu. Bu hakeza bitmeme edemez. Öncelikle motosikletli kuryelerin sendikalaşmasının önündeki engeller kaldırılmalı. Kazalara sebep olan yordam puanı ve kuryelerin performansının birbiriyle yarıştırılması uygulamalarına son verilmeli. İşletmelerin sendikalaşmaya cebin ortaya çıkardığı ‘esnaf kurye’ modeli sunu garantisiz mücahede biçimi. İşletmeler bu aldatmacaya son verip, çalışanların taleplerini karşılamalıdır.” Motosikletli kuryeleri Türk-İş çatısı altında örgütlenmeye çağırma fail Atalay, “Türk-İş yerine, ücret ve mücahede koşulları konusunda tek alay hakkı sıfır, toplumsal hukuk ile sendikal türe ve özgürlüklerden mahrum müteharrik motosikletli kuryelerin verdiği mücadeleyi destekliyoruz.” dedi.
Share: