Turizm Teşvik Kanunu’nun 3 maddesi akseptans edildi

Turizmde teşviklerden derk etmek ve sinsice işletmelerle mücadeleyi içeren kanunun kabul edilen maddelerine göre, turizm teşviklerinden fehmetmek üzere Firez ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek. Yetkili dümen marifetiyle aksiyon yeri açma ve faaliyet ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içre Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları mecburi olacak. Konaklama içermeyen bağımsız kumluk işletmelerinin, hareket yeri küşat ve mesai ruhsatı almalarını arkasından 7 gün içre turizm işletmesi belgesi ahzetmek amacıyla Bakanlığa referans yapmaları gerekecek. Turizm işletmesi belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek.
Share: