TMSF’den sigorta primlerine ilişik başkalık

Sigortaya Bağımlı Tevdiat ve Iştirak Fonları ile Artırım Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) Tahsil Olunacak Primlere Dayalı Yönetmelikte yapılan tadilat, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Talimatname değişiklikleri eskimemiş yılın evvel günü yürürlüğe girecek. Yapılan değişiklik kapsamında, yönetmeliğin tanımlar kısmına dijital ortamın karşılığı eklenirken, sigortanın nitelik ve tutarına ilgili hükümlerin belirlendiği bölüme arttırma yön konuldu. Böylecene sigorta tutarının, seçkin sene bir esbak yıla ilgili Alacak Usul Kanunu mucibince tespit ve car edilen yeniden valüasyon oranı dikkate alınarak Fon Müesses aracılığıyla artırılabileceği hüküm altına alındı. Yönetmeliğin ilan yükümlülüğüne ilgilendiren maddesinde yapılan değişiklikle üstelik yüreklilik kuruluşlarına, tasarruf mevduatı ve paydaşlık fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin içeriği Fon vasıtasıyla belirlenecek açıklamayı şubelerinin hasıl bire bir durumunda asma zorunluluğunun yanında sayısal ortamda ilan ika şartı getirildi. TMSF vasıtasıyla hazırlanan yönetmelik, yüreklilik kuruluşları nezdinde kâin tasarruf mevduatı ve köken kişilere ilişkin paydaşlık fonlarının sigortalanması ile Fon yoluyla tahsil edilecek sigorta primlerine ilişkin asıllar ve esasların düzenlenmesini amaçlıyor. Yönetmelikte yapılan düzenleme sonucu sigorta tutarına ilişik konu 1 Ocak 2022’dahi yürürlüğe girecek. İlan yükümlülüğüyle ait aranjman ise bugünden itibaren geçerli olacak.
Share: