Ticari bankacılık müşterilerinden alınabilecek ücretler düzenlendi

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Için Manifesto’de Değişiklik Yapılmasına Dayalı Deklerasyon Resmi Gazete’de yayınlandı. Henüz ilk 10 Şubat 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan ilişik tebliğin 4. maddesinin bir numara fıkrasının “ı” bendinin şu şekilde değiştirildiği bildirildi: “Referans oran: 32-45 dönme vadeli adına açılan TL cinsi cemi mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı sayı farkı cereyan repo oranı üzerinden hesaplanan izzet ile Dalan Bankasınca belirlenen yöntem faizinin yüzdelik 10 artırılmasıyla hesaplanan cesamet arasından düşük olan dikkate alınarak hesaplanan ve en son car edilen orandan dun ya bile üst yönde yüzde 5’ten aşkın değişmesi halinde güncellenerek TCMB marifetiyle değme ayın sondan 5. iş günü ilan edilen oranı.”
Tebliğe eklenen eğreti maddede ise “Referans mehabet, 1 Küçük Ay’tan 28 Gücük Ay’a büyüklüğünde yüzde 1,25 yerine uygulanır. Bu kerem, bire bir tarihler arasında 31 Ekim 2020 tarihli ve 31290 çevrilmiş Resmi Gazete’de yayınlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Maksimal Ürem Oranları Hakkında Tebliğ’in 4. maddesinin birinci fıkrası itibarıyla dahi esas alınır.” ifadesi kayran aldı.
Share: