Teşrinievvel kocaoğlan uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı

Forma Bankası, Türkiye, teşrinievvel kocaoğlan uluslararası yatırım pozisyonu yayınlandı. 2021 Ilk Teşrin sonu itibarıyla, Arsıulusal Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye ’nin yurt dışı varlıkları, 2020 sene sonuna göre yüzde 20 oranında artışla 306,8 milyar MEMLUK doları, yükümlülükleri ise yüzde 12,1 oranında azalışla 562,5 milyar BENDE doları adına gerçekleşti. Türkiye ’nin yurt dışı varlıkları ile sıkıntılı dışına olan yükümlülüklerinin farkı namına tanımlanan kemiksiz UYP, 2020 sene böylelikle -384,7 milyar ABD doları iken 2021 Ekim böylelikle -255,7 bilyon ESIR doları seviyesinde oldu. Varlıklar zir kalemleri incelendiğinde, çekince mevcudat kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,9 oranında artışla 123,9 milyar ÇAKER doları, başka yatırımlar kalemi yüzde 14,2 oranında artışla 123,7 bilyon MEMLUK doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Özge yatırımlar ast kalemlerinden bankaların Yabancı Mülk ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzdelik 20,6 oranında artışla 50,5 bilyon KÖLE doları olmuştur. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (resülmal ve gayrı resülmal) etraf değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin da etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 36,6 oranında azalışla 145,8 milyar ÇAKER doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,7 oranında azalışla 104,3 milyar ÇAKER doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hareket stoku 2020 yıl sonuna bakarak yüzdelik 26,9 oranında azalışla 21,3 bilyon BENDE doları olurken, ancak dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzdelik 16,6 oranında azalışla 5,5 milyar KUL doları, Hazine ’nin ara kazanç stoku (elverişsiz içi yerleşiklerce alınan arbitraj stoku düşüldükten sonradan) ise yüzde 2,4 artışla 47,3 milyar KÖLE doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bire Bir dönemde, sair yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,0 oranında artarak 312,4 bilyon KUL doları olmuştur. Elverişsiz dışı yerleşiklerin sıkı içi beledi bankalardaki Yabancı Mülk mevduatı, 2020 sene sonuna göre yüzdelik 4,5 oranında artarak 34,8 milyar KUL doları olurken, TL mevduatı yüzdelik 13,3 oranında azalarak 13,6 bilyon ABD doları olmuştur. Bankaların hep yüreklilik stoku yüzdelik 4,1 oranında azalarak 68,7 bilyon MEMLUK doları olurken, gayrı sektörlerin bütün itimat stoku yüzdelik 1,5 oranında artarak 97,7 milyar ESIR doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Share: