TCMB, sahici konvansiyon cesaret endeksini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Altını Kalıp Bankası (TCMB), teşrinisani ayı İktisadi Doğrulum İstatistikleri ve Ciddi Uyuşma Cesaret Endeksi ’ni (RKGE) yayınladı. RKGE, aynı geçmiş ayak tabanı göre 1,2 fakül azalarak 108,4 seviyesine indi. Kâin meful mal stoku ve bulunan hep sipariş miktarına ilişik değerlendirmeler endeksi artım yönünde etkilerken, ati üç aydaki ihracat havale miktarı, çakılı sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, umumi davranış ve gelecek üç aydaki bütün istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Sonuç üç aydaki hep havale miktarına ait değerlendirmeler ise ayrımsız eski ay seviyesinde gerçekleşmişti. Mevsimsellikten arındırılmış sağlıklı itilaf cesaret endeksi (RKGE-MA), bir eski aya bakarak 0,7 benek artarak 112 seviyesinde gerçekleşti. Sonuç üç aya müteveccih değerlendirmelerde, üretim hacmi ve dış satım sipariş miktarında çoğalma bildirenler lehine olan seyrin tıpkısı esbak ayak tabanı bakarak zayıfladığı görüldü. İç etraf ısmarlama miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise ayrımsız geçmiş ayak tabanı göre güçlendiği kayıtlara geçti. Sayı Farkı birim maliyetlerde, akıbet üç ayda artma olduğunu bildirenler ve ati üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki bey fiyatına ilişkin artış cepheli beklentilerin da güçlendiği gözlendi. Ati 12 aylık bölüm sonu bakımından almanak Müstahsil Denk Endeksi (ÜFE) beklentisi, tıpkı esbak taban bakarak 2,4 benek artarak yüzde 30,1 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki umumi davranım üstüne, bir eski ayak tabanı nazaran daha nikbin olduğunu belirtenlerin oranı yüzdelik 8‘e, henüz bedbin olduğunu belirtenlerin oranı yüzdelik 17,4‘e gerilerken, ayrımsız kaldığını belirtenlerin oranı yüzdelik 74,6‘ya yükseldi.
Share: