TARSİM ’den 214 milyon teklik yağışsızlık ödemesi

Oran Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ’nde (TARSİM), üreticinin primine sağlanan yüzdelik 60 kerem desteği ile uygulamada olan Köy Bazlı Kuraklık Ürün Sigortası kapsamında, bu sene Türkiye genelinde 83 binin üzerinde poliçe sıralama edildi. Eksperlerin inceden inceye sürdürdüğü düzlük rasat ve mahsul belirleme çalışmalarının peşi sıra 44 ilin 267 ilçesinin 3 bin 532 köyünde poliçede mukayyet olan karye bazlı eşik mahsul değerlerinin altında mahsul gerçekleştiği belirleme edildi ve bahis konusu köylerde sigortalı olan tamlık üreticiler hasar ödemesine doğruluk kazandı. Bu sene sigortalı üreticilerden toplanan 24 milyon lira prim karşılığında 214 milyon liralık hasar ödemesi gerçekleştirildi. Konuyla ilişkin namına, TARSİM ’mağara kurumsal internet sitesi tarsim.gov.tr üstünde kayran kayran “Köy Bazlı Kuraklık Mahsul Sigortası Sorgulama” ekranından hızla ve çabuk tıpkı şekilde köy bazlı sorgulama yapılarak, vukuf edinilebiliyor. TARSİM ’den yapılan açıklamada, şu ifadelere meydan verildi: “Çiftçi Taşıt Sistemi ’hangi (ÇKS) kayıtlı üreticiler, kuru ziraat alanlarında üretimini yaptıkları buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, mercimek ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları ile mülhak prim karşılığında ve isteğe sadık olarak sertifikalı tohumlukların sap kısmını, susuzluk, tuman, hamam rüzgar, hamam çekicilik dalgası, ölçüsüz gönen, şiddetli yağmur risklerinden kaynaklı köy genelinde aracısız meydana gelebilecek verim kayıplarına alın Köy Bazlı Susuzluk Ürün Sigortası ile garanti altına alabiliyor. Köyün averaj verimi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım Sigortaları Havuzu verileri ana alınarak tayin edilen verimi ifade ediyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, köyün eşik mahsul değeri, köyün sayı farkı veriminin yüzde 70 ’i alınarak belirleniyor. Rastgele eser ve karye üzere sıska şartlarda ürün değerleri ayrı ayrı belirlenip, poliçeler bu doğrultuda düzenleniyor. Karye Bazlı Yağışsızlık Mahsul Sigortası kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi halinde, Karye Bazlı Susuzluk Mahsul Sigortası yaptırmış olan sigortalı üreticinin, hasar ihbarına ilişkin rastgele bildirme yükümlülüğü bulunmuyor. Eksperler marifetiyle köye ait başvuru parsellerde yapılan verim tespitleri sonucunda, köyün gerçekleşen mahsul ortalamasının, eşik mahsul değerinin altında olması halinde, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yaptıran bilcümle üreticilere poliçe final tarihinden itibaren genişlik geç 30 ahit içerisinde hasar ödemesi yapılıyor. Izzet Destekli Ekincilik Sigortası Sistemi ’ndeki cümle tarım sigortası branşlarında olduğu kabil, Köy Bazlı Susuzluk Verim Sigortası de gönüllülük esasına dayanıyor ve poliçeler üreticilerin isteği doğrultusunda düzenleniyor. Karye Bazlı Kuraklık Mahsul Sigortası ’na ilgilendiren tamlık esaslara poliçelerde tafsilatlı yerine kayran veriliyor. Üreticiler, geçtiğimiz aylarda yenilenen yüzü ile uygulamaya alınan TARSİM Kıpırdak aplikasyonu ve günümüzün kullanıcı dostu teknolojileri arasında düzlük düzlük arttırılmış mahiyet teknolojisiyle geliştirilen TARSİM Sesli Poliçe Uygulaması ile it canlı haddinden fazla konuda zahmetsizce bilgelik edinebiliyor.”
Share: