Tarıma dayalı yatırımların tamamlanma süresi uzatıldı

Desteklenecek envestisman projelerinin fiziki adına tamamlanması için belirlenen son tarihte 2 kamer uzatıma gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Rustik Kalkınma Destekleri 13. Aşama Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Üzerine Deklerasyon’de Fark Yapılmasına Dair Manifesto”i Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tebliğ kapsamında desteklenecek envestisman projelerinin fiziksel kendisine tamamlanması amacıyla belirlenen son zaman 2 kamer uzatılarak 16 Ilkgüz 2021 namına belirlendi. Bu devir itibarıyla fiziksel yerine bitirilemeyen projeler, yatırımcıların talebi ve Bakanlığa sınırlı mülk müdürlüğünün akıllıca görmesi halinde yatırımcıların özlük kaynaklarıyla ve 60 günü aşmamak amacıyla verilecek müddet içinde tamamlanacak. bahis konusu tarihte fiziksel gerçekleşmeleri bitmiş fakat kanuni izinleri alınamamış yatırımlar için ise başvurulması halinde 60 haset aşmamak üzere müddet verilebilecek.​​​​​​​
Share: