Tarım ve gıda sektörü salgınının küresel etkilerini yaşıyor

Konfedere Milel Azık ve Ekincilik Örgütü (FAO) Türkiye Dil Avcısı Yardımcısı Ayşegül Selışık, koronavirüs salgınının ekincilik ve gıda sektörü üstünde balaban külfet yarattığını belirterek, “Bildirme zincirlerindeki kesintiler ve karantina önlemleri azık kaybı ve israfında yüce artışlara hastalık oldu.” dedi. Selışık, koronavirüs müstevli sürecinin, gıda ve ekincilik üretiminin ülkeler için hangi kadar muhteşem ve stratejik tıpkısı zorunluluk olduğunu herkese hatırlattığını söyledi. Salgının verdiği zararın nefer yoğunluğunun balaban olduğu şehirlerde bundan sonra hissedildiğini anlatım eden Selışık, şehirlerin çöllük ve korunaksız yerleşme yerlerinin bundan daha aşkın etkilendiğini bildirdi. Selışık, salgından genişlik çokça etkilenen ülkeler arasında Çin, ESIR, İspanya, İtalya ve Fransa’nın yer aldığına belen ederek, şöyle konuştu: “Bu ülkeler tıpkısı zamanda, tarımsal üretim, ihracat ve ithalat itibarıyla dünyada başı çekiyor. Bu nedenle salgının ekincilik ve gıda sektörüne etkileri global boyutta ve damarı bozuk oluyor. Koronavirüs, ekincilik ve gıda sektörü üstünde nazik baskı yarattı. Yeryüzü zincirlerindeki kesintiler ve karantina önlemleri, gıda kaybı ve israfında kebir artışlara neden oldu.” Salgınla gelişigüzel gelir düşüşleri ve azık fiyatlarında yükselişler yaşandığını vurgulayan Selışık, bazı ülkelerin ağırbaşlı azık güvensizliğiyle yüz yüze kaldığını dile getirdi. Selışık, pandeminin etkisiyle 690 milyon olan kıtlık sınırında işlek kayırıcı sayısına 132 milyon kişinin daha eklendiğine dikkati çekerek, küresel düzeyde gıda yardımı almak zorunda olan ve akut kıtlık kriziyle süregelmek zorunda küsurat herif sayısının ise 135 milyonu bulduğunu aktardı. Selışık, Dünya Bankası raporlarına bakarak 100 milyon insanın baş döndürücü yoksulluğun pençesine sürüklendiğini tabir etti. Ç​​​​​​​oğunluğu Afrika ve Asya’da olmak için 27 ülkenin bunaltıcı tıpkısı azık güvensizliğiyle yüz yüze olduğunu belirten Selışık, “Filhakika kırılgan olan gruplar pandemiden elan aşkın etkilendi. Sudan, Yemen, Kıyı Afrika, aşağılık cezire ülkeleri arz çokça etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bu ülkeler dışarıdan azık yardımına tabi durumdalar. Ülkeler haricinde, amiyane ev çiftçileri, göçmenler ve sezonluk ekincilik işçileri birlikte bu krizin arz iri mağdurları arasında yer aldı.” değerlendirmesinde bulundu. Selışık, Türkiye’nin de müstevli dolayısıyla yaşanan global dalgalanmalardan etkilendiğini söyleyerek, şunları kaydetti: “Türkiye’üstelik azık arzı ve güvenliğinde bodur ve ılımlı vadede tartı beklenmiyor. Türkiye; Avrupa, Orta Doğu ve Ilımlı Asya’nın arz büyük besin tedarikçilerinden biri. Nakliye yolları tıkanırsa müstahsil üstelik zıt etkilenecek. Türkiye’da koronavirüs başladıktan sonradan azık üretimi ve erişiminde aynı boşluk olmamasına rağmen tarımsal ürünlerin fiyatı artım eğiliminde. Döviz kurunun müstevli döneminde yükselmesi, tezek, derman ve ağızotu kadar ithalata bağımlı bazen büyük girdilerde değer artışlarına kez açtı. Ehliyet derecelerine bakarak, Türkiye’birlikte salgından zıt etkilenebilecekler; tahıllar, buğday, mısır, baklagiller, gündöndü. Dar içi semere göveri piyasalarında yoğun ayrımsız arz açığı oluşması beklenmiyor.”