Suret Bankası arsıulusal yatırım pozisyonunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Gestalt Bankası’nın (TCMB), yayınladığı Ağustos 2021 günlü Uluslararası Envestisman Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye ’nin ev dışı varlıkları, 2020 sene sonuna göre yüzdelik 16,4 oranında artışla 297 bilyon 400 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,1 oranında azalışla 589 milyar 700 milyon dolar adına gerçekleşti. Türkiye ’nin yetersiz dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı kendisine tanımlanan net UYP, 2020 sene sonunda -393 milyar 100 milyon dolar iken 2021 Ağustos böylece -292 bilyon 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar ast kalemleri incelendiğinde, çekince varlıklar kalemi 2020 sene sonuna bakarak yüzde 26,2 oranında artışla 117 milyar 800 milyon dolar, özge yatırımlar kalemi yüzde 11,8 oranında artışla 121 bilyon 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Başka yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Mal ve Türk Lirası cinsinden nakit para ve mevduatları yüzde 24,5 oranında artışla 52 milyar 200 milyon dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve sair resülmal) meydan değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin üstelik etkisiyle 2020 sene sonuna bakarak yüzde 29,3 oranında azalışla 166 milyar 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 2020 sene sonuna bakarak yüzdelik 6,9 oranında azalışla 107 bilyon 600 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hareket stoku 2020 sene sonuna bakarak yüzdelik 18,8 oranında azalışla 23 milyar 700 bilyon dolar olurken, ensiz dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzdelik 7,6 oranında artışla 7 milyar 100 milyon dolar, Hazine ’nin tahvil stoku (az içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonradan) ise yüzde 1,3 azalışla 45 bilyon 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Tıpkı dönemde, ayrıksı yatırımlar 2020 yıl sonuna bakarak yüzde 6 oranında artarak 315 milyar 600 milyon dolar oldu. Sınırlı dışı yerleşiklerin dar içi yerleşik bankalardaki Yabancı Mülk mevduatı, 2020 sene sonuna bakarak yüzde 4,1 oranında artarak 34 milyar 700 milyon dolar olurken, TL mevduatı yüzdelik 1,5 oranında artarak 16  bilyon dolar oldu. Bankaların toplam yüreklilik stoku yüzdelik 2,7 oranında azalarak 69 bilyon 600 milyon dolar olurken, farklı sektörlerin bütün emniyet stoku yüzde 2,4 oranında artarak 98 milyar 900 milyon dolar düzeyinde yaşandı.