Son Teşrin ayında dış satım yüzde 33,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım kocaoğlan dış ticaret dengesini açıkladı. TÜİK ile Tecim Bakanlığı hareket birliğiyle oluşturulan umumi tecim sistemi kapsamında üretilen eğreti aut ticaret verilerine bakarak; ihracat 2021 yılı Son Teşrin ayında, benzeri eski yılın bir ayına bakarak yüzdelik 33,7 artarak 21 bilyon 506 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar kendisine gerçekleşti. Umumi ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Aile-Teşrinisani döneminde benzeri esbak yılın benzeri dönemine göre yüzdelik 33,8 artarak 203 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 23 artarak 242 bilyon 443 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve akçasal olmayan zer dış ihracat, 2021 Son Teşrin ayında yüzdelik 27 artarak 15 bilyon 667 milyon dolardan, 19 bilyon 898 milyon dolara yükseldi. Son Teşrin ayında enerji ürünleri ve parasal sıfır değerli aut ithalat yüzdelik 26,1 artarak 16 bilyon 35 milyon dolardan, 20 bilyon 213 milyon dolara yükseldi.Dış tecim hacmi yüzdelik 26,5 artarak 40 bilyon 111 milyon dolar adına gerçekleşti. söz konusu ayda enerji ve değerli hariç ihracatın ithalatı istikbal oranı yüzdelik 98,4 oldu. Kasım ayında aut ticaret açığı aynı önceki yılın bire bir ayına göre yüzdelik 6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5 bilyon 402 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2020 Kasım ayında yüzdelik 76,1 iken, 2021 Kasım ayında yüzde 79,9’a yükseldi. Aile-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,2 azalarak 45 milyar 329 milyon dolardan, 39 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2020 Ocak-Kasım döneminde yüzdelik 77 iken, 2021 yılının tıpkısı döneminde yüzdelik 83,8’e yükseldi. Soylu Erki faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Teşrinisani ayında imalat sanayinin payı yüzde 94, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu. Sülale-kasım döneminde konuşu faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzdelik 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.İthalatta, 2021 Aile-Teşrinisani döneminde duruluk mallarının payı yüzde 77,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,3 ve istihlak mallarının payı yüzde 9,4 oldu. Teşrinisani ayında ihracatta önceki sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 1 bilyon 759 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 479 milyon dolar ile Müttehit Kraliyet, 1 milyar 373 milyon dolar ile KÖLE, 1 milyar 215 milyon dolar ile Irak, 1 bilyon 124 milyon dolar ile İtalya izleme etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplanmış ihracatın yüzde 32,3’ünü oluşturdu. Sülale-kasım döneminde ihracatta önceki sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 17 milyar 545 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 bilyon 208 milyon dolar ile KUL, 12 bilyon 372 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 bilyon 324 milyon dolar ile İtalya ve 9 bilyon 970 milyon dolar ile Irak izlem etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, mecmu ihracatın yüzdelik 31,2’sini oluşturdu. İthalatta Çin önceki sırayı aldı. Teşrinisani ayında Çin’den yapılan dış alım 3 milyar 38 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 964 milyon dolar ile Rusya, 1 bilyon 866 milyon dolar ile Almanya, 1 bilyon 189 milyon dolar ile ÇAKER, 1 bilyon 123 milyon dolar ile İtalya izledi.Karı-kasım döneminde ithalatta evvel sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan dış alım 29 milyar 100 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 25 bilyon 576 milyon dolar ile Rusya, 19 bilyon 742 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 704 milyon dolar ile ÇAKER, 10 milyar 429 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,8’ini oluşturdu. Sezon ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak; 2021 yılı Teşrinisani ayında bire bir geçmiş aya göre dış satım yüzdelik 1,2, dış alım yüzdelik 13,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak ise; 2021 yılı Son Teşrin ayında tıpkı esbak yılın tıpkı ayına göre dış satım yüzde 29,4, ithalat yüzde 24 arttı. Teknoloji yoğunluğuna göre aut ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması ortamında kayran alan imalat endüstri ürünlerini kapsamaktadır. Teşrinisani ayında ISIC Rev.4’e bakarak imalat endüstri ürünlerinin bütün ihracattaki payı yüzde 94’tür. Faziletli teknoloji ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdelik 3,2’dir. Familya-son teşrin döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat endüstri ürünlerinin bütün ihracattaki payı yüzdelik 94,6’dır. Karı-son teşrin döneminde erdemli uygulayım bilimi ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdelik’tür..Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 11,3’tür. Aile-Kasım döneminde imalat endüstri ürünlerinin hep ithalattaki payı yüzde 76,7’dir. Eş-teşrinisani döneminde faziletkâr teknoloji ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 12,5’tir. Hususi tecim sistemine göre, 2021 yılı Kasım ayında, dış satım aynı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 artarak 20 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzdelik 30,3 artarak 25 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 21,2 artarak 4 milyar 560 milyon dolardan, 5 milyar 524 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2020 Son Teşrin ayında yüzde 77 iken, 2021 Teşrinisani ayında yüzdelik 78,7’ye yükseldi. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ev-Son Teşrin döneminde, benzeri eski yılın aynı dönemine bakarak yüzde 34,0 artarak 192 bilyon 585 milyon dolar, ithalat yüzdelik 23,7 artarak 233 milyar 236 milyon dolar adına gerçekleşti. Aile-teşrinisani döneminde dış tecim açığı yüzde 9,2 azalarak 44 milyar 752 milyon dolardan, 40 milyar 651 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2020 Ocak-Kasım döneminde yüzdelik 76,3 iken, 2021 yılının tıpkısı döneminde yüzdelik 82,6’ya yükseldi.
Share: