Seçkin 5 öğrenciden biri toplumsal medyada 5 saatten fazla antlaşma harcıyor

Son zamanlarda, özellikle koronavirüs salgınıyla gelişigüzel genel ağ ve toplumsal medya kullanımında pahal artışlar yaşanıyor. İstanbul Okumuş Üniversitesi (İAÜ) Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırı Merkezi’nin (YUAM) üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirdiği tıpkısı araştırı, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin beşte birine yakını sosyal medyada günde 5 saatten aşkın ahit geçiriyor. Bu öğrencilerin toplumsal medyayı kullanma amaçları ise “vazife evet de projelerle ait araştırı fayrap etmek, zaaf ettikleri ya birlikte deste duydukları tıpkısı laf üzerine bilgi iktisap etmek, değişik düşünüm ve fikriyat karşı bilgi sahibi almak” namına açıklandı. Toplam 3 bin 283 mektepli ile gerçekleştirilen araştırmada, murahhas öğrencilerin yüzdelik 40,4 ’ünün günlük vakitlerinin bildirme azından 1 ilâ 3 saatini, yüzde 34,8 ’inin 3 ilâ 5 saatini, yüzde 17,3 ’ünün ise günde 5 saatten çok zamanını içtimai iletişim araçları platformlarından birinde geçirmekte olduğu belirledi Araştırmada, katılan öğrencilerin akademik sükse düzeyleri arttıkça, içtimai medyayı canlılık, sayısal-sosyal iletişim ve sorun çözmekten ziyade, bundan sonra bilgelik paylaşımı için kullanma eğiliminde oldukları belirleme edildi. Canlılık amaçlı tasarruf boyutunun genişlik efdal yararlanma oranı İletişim ve Terbiye Fakültesi ’nde görüldü. Araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle, araştırmaya katılan ve içtimai medyayı kullanan öğrencilerin, keyif ile ilgilendiren sorunlarına çözüm yolları nail olmak, kimseyle paylaşamadığı zatî sorunlara hal sağlamak ve başkalarının günlük yaşamlarını derk etmek üzere toplumsal medyayı kullandıkları belirlendi.