Resmi çekince varlıkları temmuzda 105.8 milyar dolara yükseldi

Geçmiş Biçim Türkiye Cumhuriyet Eşkâl Bankası’nın (TCMB) toplam rezervlerinin, 20 Ağustos haftasında benzeri eski haftaya kıyasla 1 milyar 457 milyon dolar terfian 107 milyar 99 milyon dolardan 108 bilyon 556 milyon dolara çıktığı belirtilmişti. Zaman üstelik Suret Bankası’nın resmi rezerv varlıklarının, temmuzda ayrımsız önceki taban bakarak yüzdelik 8,3 artarak 105 milyar 800 milyon dolar olduğu açıklandı. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzdelik 12,6 artarak 62 milyar 600 milyon dolar, zer cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,6 terfian 41 bilyon 600 milyon dolar oldu. Vadesine 1 sene veya henüz bir iki artmış Merkezi Idare ve Şekil Bankası ’nın ilkin muayyen döviz çıkışları (döviz kredileri, taşınır kıymetler ve yatırım işlemlerinden doğan yükümlülükler) ayrımsız eski ayak tabanı göre yüzdelik 10,9 azalarak 20 milyar 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Şarta sınırlı döviz çıkışları, 1 sene süresince ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile özge yükümlülüklerden (döviz ve kızıl cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. söz konusu yükümlülükler bire bir eski aya göre yüzdelik 2,3 artarak 46 milyar 100 milyon dolar oldu.