Renkleri beynin ne bölgesinin algıladığı keşfedildi

Renklerin doğaya saf olmadığı, ışığın beyinde işlenme biçimine vabeste olduğu filhakika elan önce de biliniyordu. Ancak değişik üniversitelerden marifet insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, gördüğümüz renkleri beynimizde kodlayan değişik bölgeler belirleme edildi. Bilimsel araştırmalar sayesinde ince zamandır, al, turuncu, solgun, yeşil, semavi üzere farklı renklerin doğaya özgü olmadığının, beynimizin ışığı işleme biçiminin aynı parçası olduğunun bilindiği belirtildi. Mahiyet ve parlaklık algısı üzerinde icraat tay tay arabası Prof. Steven Shevell, “Bunun görsel yolun neresinde gerçekleştiğini göstermeyi başardık. Bu tıpkı, fiziksel dünyanın hesap dünyamızdaki  sinirsel yansımalara hastalık olan sinirsel devreleri gösteren benzeri öğün haritası üzere.” dedi. Düşünce taramalarını ve bakir tıpkısı tekniği kullanan araştırmanın yazarları, birincil görme korteksinin, deneyimlediğimiz renkleri cümle olarak yansıtmadığını keşfetti. Öte yandan, görsel yolun üst kısımlarının aslında gördüğümüz ilim tonlarıyla ilişkili olduğu belirtildi. Elde edilen verileri inceleyici araştırmacılar, peş görsel korteksteki faaliyetin araştırmada düz kayran gözlemcilerin gördüğü renklerle eşleştiğini buldu. Bu çalışmanın fiziki adına ışığın göze girmesiyle, nitelik kendisine rüyet algısına ilgili deneyime geçişin açıklanmasında yetişkin tıpkı adım olduğu ifade edildi. Araştırmacılar, bakir bulguların görme sürecinin ayrımlı alanlarının kırat algısına geçişte oynadığı rolün belirlenmesinde kocaman olanaklar sağlayacağını düşünüyor. Shevell, “Geçişin pekâlâ gerçekleştirdiğini göstermeyi başaramadık. Yalnız bunun meydana geldiğini gösterdik. Bunun şüphesiz oluştuğunu ihata etmek istiyoruz.” dedi.