Rekabet Kurumu ’ndan Philips ’e soruşturma

Rakiplik Kurumu’nun genel ağ sitesinde vadi düzlük duyuruya göre, Türk Philips Ticaret AŞ’nin, çıkışlı satıcılarının internet satışlarını daraltmak ve baştan bey fiyatlarını belirlemek kanalıyla ilgilendiren mevzuatı ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru konusunda planlı civar araştırı karara bağlandı. Elde edilen bilgi, doküman ve yapılan tespitleri müracaat eden Rakiplik Kurumu, bulguları ciddi ve tam bularak ilgilendiren mevzuatın ihlal edilip edilmediğinin tespitine müteveccih sormaca açmaya karar verdi. Rakiplik Kurumu yoluyla alınan sormaca kararları, üzerine anket açılanların 4054 dar Rekabetin Korunması Üzerine Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımıyla yüz yüze kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor. Bu nedenle açılan soruşturmanın önümüzdeki süreçte benzeri karara bağlanması bekleniyor.
Share: