Rekabet Kurulu’ndan Google’a nakdî ceza

Rakiplik Müesses, genel arama hizmetleri pazarındaki bilgili durumunu kötüye kullanarak, zat yerli kontrol ve konaklama fiyatı kıyas hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı gerekçesiyle Google’a soruşturma açmıştı. Google’a açılan sormaca kapsamında sözlü savunma aşaması 30 Mart’ta tamamlanmış ve akıbet kararın 14 Nisan’da açıklanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Rakiplik Yerleşmiş, soruşturma kapsamında Google’a ceza verilmesine değişmeyen verdi. Asamble; Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet’e 296 milyon lira nakdî ceza kesti. Öte yandan 30 Mart’taki duruşmada anket heyeti temsilcisi, Google’ın umumi taharri hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu ve “kendi yerli kontrol hizmeti ve konaklama fiyatı kıyas hizmeti ile rakiplerine avantaj sağladığını” belirterek, şirkete para cezası verilmesini istemişti. Google’ın avukatı ise şirketin hakim durumunu kötüye kullanmadığını, söz konusu uygulamaların rekabeti ihlal etmediğini ve idari para cezası uygulanmasına kayran olmadığını savunmuştu. Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamaya bakarak, Google karşı düzenlenen anket sonucunda alınan kararlar şu şekilde: 1. Için soruşturma planlı Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. ’ten oluşan soylu erki bütünlüğün genel taharri hizmetleri pazarında baskın durumda olduğuna, 2. Google ’ın zat yerel arama ve konaklama fiyatı kıyas hizmetlerine genel kontrol serencam sayfasında hatır ve projeksiyon adına rakiplerine nazaran avantaj sağlayarak ve rakip evcil kontrol sitelerinin Local Unit ’e girişine bariyer kendisine rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve evcil taharri hizmetleri ve konaklama fiyatı mukayese hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak kanalıyla 4054 sayılı Yasa ’un 6. maddesini ihlal ettiğine, 3. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun ’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Barışma, Uyumlu Gösteri ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Mülk Cezalarına İlişkin Talimatname”in 5. maddesinin bir numara fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi, 6. maddesinin bir numara fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 finansal yılı böylelikle oluşan ve Kurul aracılığıyla belirlenen yıllık gayrı berrak gelirleri üzerinden takdiren, -Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. ’e müteselsilen 296.084.899,49 TL yönetsel para cezası verilmesine, 4. . Yön 2 ’dahi belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki canlı rekabetin kasılma edilmesini hatırlamak için Google ’a: a) Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (şeş) ay içerisinde, rakip domestik kontrol hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel kontrol sonuç sayfasında Google ’ın öz ilgilendiren hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına, b) Google ’ın önce neva tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren ilkokul yıllık süre boyunca ve yılda benzeri mevkut olarak Çalım ’a tabir sunmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 ahit içre Ankara İdare Mahkemelerinde muhakeme usulü berrak doğmak için, değişmeyen verilmiştir.
Share: