Portföy dümen sektörünün yönettiği görüntü büyüklüğü 483 milyar liraya ulaştı

Türkiye Resülmal Piyasaları Birliği (TSPB), portföy dümen şirketleri hayatiyet verileri ve mali tabloları üzerinden gerçekleştirdiği analizlere raci, portföy hile şirketleri 2021 yılı üçüncü çeyrek raporunu yayınladı. TSPB, marifetiyle açıklanan portföy idare şirketlerinin 2021 yılı üçüncü çeyrek altın raporuna bakarak, portföy idare sektörünün yönettiği toplam fonlar, bu yılın önceki dokuz ayında yüzdelik 32,4 büyüyerek 482,6 bilyon liraya bundan sonra. Tabir, bu yılın ilk 9 ayı bakımından yatırımcıların anamal piyasalarına olan ilgisinin etkisiyle, portföy dümen sektörü aracılığıyla yönetilen fonlardaki büyümenin tüvana bire bir şekilde sürdüğünü ortaya koydu. 2021 ’mağara üçüncü çeyreği bakımından portföy yönetimi sektöründe 48 müşareket envestisman fonu yönetiyor. Bu yılın önceki dokuz ayında söz konusu portföy idare şirketleri aracılığıyla kurulan 241 kullanılmamış fonla birlikte sektördeki söylenegelmiş değer, gayrimenkul, aşama sermayesi, borsa ve erkin fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı 900 ’e çıktı. TSPB verilerine bakarak, envestisman fonu sayısındaki artışa koşut olarak 2020 yılı sonunda 152 bilyon lira olan envestisman fonları portföy büyüklüğü, bu yılın önceki dokuz ayında yüzde 55 artarak eylül sonu itibarıyla 235,1 milyar liraya ulaştı.TSPB verileri, 2021 yılının dokuz ayında erkin fonların portföy büyüklüğünün yüzdelik 70 artarak 61,5 milyar liraya çıktığını ortaya koydu. TSPB raporunda, 2021 yılının dokuz ayında menkul eşit yatırım fonlarının sayısının birlikte koskocaman ölçüde arttığı belirtilerek, 2020 yılında çabucak 17 taşınır denk fonu kurulurken, 2021 yılının dokuz ayında 68 yeni menkul fiyat fonu kurulduğuna dikkat çekildi. Kurulan yeni fonlarla alay malay 2021 Ilkgüz sonu itibarıyla taşınır denk fonu sayısının 403 ’e çıktığı, portföy büyüklüğünün ise sabık yılın sonuna kıyasla yüzde 49,5 artarak 2021 yılı eylül sonu itibarıyla 149 bilyon liraya çıktığı vurgulandı. Rapora bakarak, ilkgüz sonu bakımından portföy dalavere şirketi vasıtasıyla yönetilen gayrimenkul yatırım fonu sayısının 73 ’e, bu fonların portföy büyüklüğünün ise 12 bilyon lirayı aştığı kaydedildi. Raporda ayrıca, bu yılın dokuz ayında kurulan 50 yıpranmamış fonla adım sermayesi kaynak sayısının 88 ’e çıktığı, portföy büyüklüğünün ise yüzdelik 159 artarak 8 milyar liraya ulaştığı vurgulandı. Yatırım fonlarında yaşanan çabuk büyümeye kıyasla tekaütlük yatırım fonlarındaki nema bu yılın dokuz ayında bağlı kaldı. TSPB raporuna göre, bu yılın dokuz ayında portföy dalavere şirketleri marifetiyle yönetilen birey ve kurumlara özel portföylerde de oylumlu ayrımsız nema gerçekleşti. 2020 yılı sonunda 41 milyar liralık olan bireysel portföy büyüklüğü yüzdelik 35 artarak 2021 Ilkgüz sonu itibarıyla 55,3 milyar liraya artık. TSPB Raporuna göre, portföy dalavere şirketleri eliyle yönetilen yatırım ortaklığı portföy büyüklüğü ise bu yılın önce dokuz ayında yüzdelik 23 artarak 904 milyon liraya imdi. Türkiye ’birlikte ilkgüz sonu bakımından 52 portföy hile şirketi faaliyette bulunuyor. Bunlardan 2 ’si görüntü yönetmediği üzere portföy yönetiminde bulunan kurum sayısı 50. TSPB verilerine göre, sektörde eskimemiş kurumların faaliyete geçmesiyle 2020 sonu itibarıyla ilk defa 800 ’ü aşan etkin sayısı, sektörde yaşanan büyüme ve gelirlerdeki artışa koşut bu yılın dokuz ayında de artışını sürdürerek 900 ’e imdi..
Share: