Polyester elyaf ithalatına müteveccih dampinge cebin önlemler kısmen askıya makbuz

Polyester ve elyafla ilişik yeri karar makbuz. Tecim Bakanlığı marifetiyle hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Bildiri, Resmi Gazete’da yayınlandı. Manifesto, 23 Eylül 2021’dahi yürürlüğe girecek. Tebliğle; Çin, Tayvan, Endonezya, Cenup Kore, Hindistan ve Tayland kökenli “poliesterden sentetik süreksiz lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte kâin dampinge cebin kesin önlemlerin kısmen askıya alınmasına ilgilendiren esaslar düzenlendi. Buna bakarak, söz konusu ürünün ithalatında dampinge alın önlemler yürürlüğe konulurken, ithalatta dehalet önleminin birlikte uygulanması dolayısıyla dampinge cebin önlemlerin kısmen askıya alınması üzere zaruri şartın bulunduğu anlaşıldı. İthalatta Haksız Rekabeti Yorum Yerleşmiş ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un onayıyla dampinge alın önlemlerin, polyester elyaf ithalatında dehalet önlemi büyüklüğünde olan kısmının, bu hazırlık yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmasına değişmeyen verildi. Gümrük idarelerince, başka mevzuat hükümleri hafi tevakkuf etmek kaydıyla dampinge karşı önlemin polyester elyaf ithalatında sığınma önleminden elan düşük veya denk olması durumunda, dampinge karşı önlemin öğrenim edilmeyeceği açıklandı. Dampinge karşı önlemin, polyester elyaf ithalatında sığınma önleminden çok olması durumunda ise dampinge cebin önlemin fazla olan kısmının tahsilatı yapılacak. İthal lisansı beyan edilmesi durumunda dampinge cebin önlemin tamamı öğrenim edilecek. Düzenlenen askıya kabul etme kararının, polyester elyaf ithalatında sığınma önleminin ve dampinge cebin önlemlerin süresinin uzatılması durumunda da uygulanacağı belirtildi.
Share: