Patoloji bölümü nedir, mezunları hangi aksiyon yapar? Patolog ve patoloji teknikeri aksiyon imkanları…

Üniversite tercihi yapacak olan adaylar, kendilerine arz akla yatkın bölümleri yeğleme edebilmek amacıyla tafsilatlı benzeri şekilde araştırı yapıyor. Bazı bölümler haddinden fazla gani bilinirken bazı bölümler kamu kendisine bilinmiyor. Bu bölümlerden biri olan Patoloji bölümü de adaylar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Patoloji bölümünde aksiyon imkanlarının neler olduğu ve ne hareket yaptığı öğrenciler aracılığıyla sorgulanıyor. Adaylar, “Patoloji bölümü nedir, mezunları ne hareket yapar?” sorularına cevap arıyor. İşte Patolog ve pataloji laboratuvar teknikeri mesleği üzerine düşkünlük edilenler… Aynı tababet alanı namına ifade edilebilen patoloji, kelime anlamı namına hastalık bilimi manasına gelmektedir. Hastalıkların teşhisi açısından patoloji testleri az çok önemlidir. Hastanelerde himmet imkanı bulunan patoloji mezunları, dokularda ve hücrelerde oluşan hastalıkların teşhisini yapar. Hem hastaların hem üstelik ölülerin örneklerini tetkik işlemlerini gerçekleştirirler. Patoloji bölümü, iki almanak ve dört almanak tutmak amacıyla iki ayrımlı eğitim bilimi imkanı sunmaktadır. Önlisans programına anahtar yaptırarak iki sene patoloji eğitimi düz eşhas patoloji laboratuvar teknikeri olarak fariza yapar. Patolog görünmek için ise tıp fakültesini tekmil şartı bulunmaktadır. Lisans programına taşıt yaptırarak dört yıllık tababet eğitimi düzlük kişiler, eksperlik alanı olarak seçerlerse patolog yani patoloji uzmanı olarak fariza yapar. Patoloji teknikeri, hekimler marifetiyle gönderilen dokuların incelemesinde vazifeli olan ve patoloji laboratuvarlarında etkin meslek elemanlarıdır. Patoloji teknikeri unvanı ile çalışmaya sarmak amacıyla Patoloji Laboratuvarı bölümünde iki yıllık önlisans eğitimi alınması gerekir. Laboratuvar birlikte mevcut malzemelerin bakımını ve temizliğini temin etmek, nesiç takibi yapmak, nesiç kesitlerini ve tetebbu sonuçlarını tespit etmek, vacip verileri uzmana tevdi etmek kabil görevleri bulunmaktadır. Patolog, çor taşıdığı melhuz organlardan ve dokulardan aldığı örneklerin incelemesini yapar. Aldığı örnekleri inceleyerek hastalığa tanı koyar. Çoğu antlaşma mikroskobik tetkik yöntemini tercih ederler. Patoloji uzmanı tutmak amacıyla tamamlanması gereken eğitim süresi 4 yıldır. Patolog kendisine fariza işleyen iz elemanları genel kendisine laboratuvar zarfında çalışırlar. Bu yüzden da hastalar ile direkt temasları bulunmamaktadır. Alınan örnekleri inceleyerek tanılama koyarlar.
Share: