Otopark yönetmeliğinde fark yürürlüğe girdi

Binaların içre otopark bulundurma zorunluluklarına dayalı alınan yıpranmamış kararlar ve uygulamada çıkacak sorunlara getirilen çözümleri içeren yönetmelik, Resmi Gazete’dahi yayınlanarak kesinleşti. Değişiklikle Yer ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan, Park Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, “Yapılara bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre park yerleri ayrılmadıkça bina ruhsatı, bu otoparklar mensur edilip hazır hale getirilmedikçe bile çatı kullanma izni verilemez.” hükmünü düzenleyen 10’uncu maddesinin bir numara fıkrasına eklenmiş yapıldı. Buna göre, afetlere tedbir kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha pespaye parsellerde yapılacak olan ve park yeri ihtiyacı karşılanamadığı tespit edilen yıpranmamış yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacak. Bu yapılara ait park yerleri, kesim otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacak. Park Yeri bedelinin artan yüzde 75’i, nahiye otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 ahit ortamında parsel maliklerinden öğrenim edilecek. Bu yapıların, nahiye otoparkları yapılarak meydan tahsisi yapılmadan evvel tamamlanmaları halinde park ihtiyacı, küşayiş koşulu olmadan varsa umumi otoparklardan yahut lazım yatay ve düşey işaretlemeler geçmek aracılığıyla defa boyu otoparkı, çökertme otoparkı gibi yöntemlerle türlü olan sunma andıran mesafede parklanma düzeni şeklinde eğreti adına idaresince sağlanacak ve yapı istimal izin belgesi verilecek.
Share: