On yılda 1.3 milyon binaya erke hüviyet cüzdanı düzenlendi

Belde ve Kentçilik Bakanlığı verilerine göre, Enerji Hüviyet Cüzdanı, binanın enerji ihtiyacı ve erke tüketim sınıflandırması, elektrik özellikleri ve sıtma veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor. Uygulamanın başladığı 2011’den itibaren 332 bin 718’i bulunan, 958 bin 6’sı bakir başlamak için bütün 1 milyon 290 bin 724 bina üzere Erke Hüviyet Cüzdanı alındı.
Türkiye’de, 1 Aile 2011’den sonra yapılan bakir binalar için çatı kullanma müsaade belgesi alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesi’nin ilgili idarelere sunulması, enerji takat sınırı ve limonluk gazı salınım sınıfının üstelik sunma birkaç C sınıfı olması zorunlu ağıl getirildi. Mevcut binalarda ise 2 Mayıs 2017’den itibaren alınması şartı getirilen Enerji Kimlik Belgesi üzere dershane zorunluluğu bulunmuyor. Enerji Etiket Belgesinde, yapıların enerji sınıfları A, B, C, D, E, F ve G kendisine gösteriliyor. A sınıfı yer mübarek, G sınıfı ise en düşük mübarek seviyeyi tabir ediyor. Geçerliliği 10 yıl olan bu belgelerde, binanın enerji ihtiyacı ve erke istihlak sınıflandırmasının yanında yapının erke tüketimine ağırbaşlılık fail sistemlere, bileşenlere ve yalıtımına ilgili bilgiler düz alıyor. Bu kapsamda, bu yılın evvel 7 ayında, 16 bin 67’si mevcut, 55 bin 175’i eskimemiş çatı gelmek amacıyla 71 bin 242 yapı üzere Enerji Kimlik Belgesi oluşturuldu. 2011’den itibaren mecmu 1 milyon 290 bin 724 çatı doküman verildi. Vekâlet marifetiyle, Erke Kimlik Belgesi oluşturulması üzere 7 bin 288 firma ve 9 bin 564 bilirkişi yetkilendirildi.
Share: