Öğrencilere YÖK’ün çalışmalarından memnuniyeti soruldu

YÖK’ten özgür bir çalım olan ÜNİAR’ın seçkin yıl yaptığı Türkiye Darülfünun Memnuniyet Araştırması’nın 2021 yılı anketi açıklandı. Faziletli Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bir Tane Saraç, içtimai medyadan yaptığı açıklamada, ÜNİAR marifetiyle gerçekleştirilen “Türkiye Üniversite Sevinme Araştırması” kapsamında yapılan anketle 40 bin lisans öğrencisinden, engin eğitim sürecinde YÖK’ü değerlendirmeleri istendiğini ve öğrencilere 5 alanda sorular yöneltildiğini belirtti. YÖK’ün, “Kurumun dalavere ve işleyişinden memnuniyet” alanında 86, “Terbiye-öğretim süreçlerine ait hassaslık” alanında ise 85 nokta aldığını rapor eden Saraç, “Millî Çabuk Merkezi ve YÖK Dersleri Platformundan memnuniyet” alanında 92, “Öğrencilere bindi ve bağ” alanında ise 84 nokta verildiğini kaydetti. Kurulun genel ağ sitesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin YÖK’ün çalışmalarından sevinme oranının efdal çıktığı belirtildi. Çalışmaya katılan öğrencilerin alarga yetişek sürecinde Yükseköğretim Kurulundan memnuniyetlerini ifade eden puanların ortalamalarının 84-92 ortada değiştiği aktarıldı. Açıklamada, YÖK’ün, “Öğrencilere destek ve bağ” alanında “A”, gayrı alanlarda ise “A+” benek aldığına belen edildi. Türkiye Üniversite Sevinme Araştırması TÜMA önce adına 2016 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı ’nın ÜniAr kurucuları Prof. Dr. Açık Deniz Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilmiştir. TÜMA ’nın ana amacı, Türkiye ’deki öğrencilerin üniversitelerden istiğna olma düzeylerini yakalamak ve bu kapsamda üniversiteleri, öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine bakarak sıralamaktır.
Share: