Öğrenci karneleri, isteyen veliler üzere basılı namına verilecek

Milli Yetişek Bakanlığı (MEB), Esas Yetişek Genel Müdürlüğü, beş ve ortaokul öğrencilerine ilişik yıl sonu aksiyon ve işlemleri mevzulu yazıyı illere gönderdi. Yazıda, 2020-2021 eğitim tedrisat yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla savaş kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve açıktan yetişek imkanlarıyla sürdürüldüğü ve karşı karşıya eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına bakarak belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim tedris yılı ile mecbur başlamak amacıyla öğrencilerin e-Okul Idare Hikmet Sistemi’ne işlenen bitmeme devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak. İlgili mevzuat gereği öğüt yılı böylecene yapılması müstelzim şube öğretmenler yerleşmiş toplantılarında öğrencilerin dershane mürur hisse senedi ve işlemleri görüşülmeyecek. Öğrencilerin değerlendirme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların oluşmasını menetmek üzere mektepli nakil işlemleri zaman emek saati bitimiyle kapatılacak. Sürekli süreksiz durumda bulunan öğrenciler belirlenerek derslik tekrarına kalmaları sağlanacak. Ilkgüz ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen meslek öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini çoğaltmak ve ilkokula akranlarıyla değer şartlarda başlamalarını bulmak için ekol öncesinde yaz okulları açılacak. 2020-2021 terbiye tedris yılı ile sınırlı tutmak amacıyla, meslek öncesi eğitim bilimi almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi amacıyla imkanları makul olan okullarda, okul öncesi eğitim bilimi almış torunlar bile yaz okuluna kaydedilebilecek. Ekol öncesi eğitimde velilerin bütün devir bala kulübü talepleri ise açılacak olan yavru kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve bala kulüpleri, karneler verildikten ahir hafta kaplamak amacıyla açılabilecek. 2020-2021 yetişek ve öğretim yılının ikinci dönemi amacıyla karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran’de elektronik ortamda mektepli ve velilerin erişimine açılacak, kâm fail velilere ise meslek müdürlüklerince matbu karne üstelik verilebilecek. Telafi eğitimi için oluşturulan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” genel ağ adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri üzere lazım bilgilendirmeler yapılacak.
Share: