Ocakta genişlik çok dış satım otomotiv sektöründe gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine bakarak, geçen ay 2 bilyon 230,2 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü, 2 bilyon 135,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 630,5 milyon dolarla polat sektörü takip etti. Ocakta genişlik fazla ihracat artışı yüzde 135,5 ile zeytin ve zeytinyağında gerçekleşirken, polat sektörünün ihracatı yüzde 54,9’luk artışla 1,05 milyar dolardan 1,63 milyar dolara imdi. Türkiye’nin hep ihracatının geçen kamer yüzdelik 74,6’sını oluşturan sanayi grubunda ocakta yüzdelik 18,4’lük artışla 13 bilyon 123 milyon dolarlık dış satım yapıldı. bahis konusu dönemde toplam ihracatın yüzdelik 14,6’sını oluşturan ekincilik grubunda ihracat yüzdelik 25,1’lik artışla 2 bilyon 575 milyon dolarlık, mecmu ihracattan yüzdelik 2,8 pay düz madencilikte ise yüzdelik 41,3 artışla 498,2 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Bildirme haddinden fazla ihracat gerçekleştirilen geçmiş 3 büyüklük, 1,6 bilyon dolarla Almanya, 1,2 bilyon dolarla BENDE, 1 milyar dolarla İtalya oldu. Devlet gruplarına göre ihracata bakıldığında Avrupa Birliği’ne yapılan dış satım yüzdelik 14 artışla 7,3 milyar dolarlık hacme ulaştı ve payı 41,6 oldu. KEZ haricindeki farklı Avrupa ülkeleri bile dahil edildiğinde Avrupa kıtasının karı ihracatındaki payı yüzdelik 54,3 adına gerçekleşti. Ocakta 62 el ihracatını artırırken, yeryüzü çokça dış satım eden önceki 3 memleket, 7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 bilyon dolarla Kocaeli ve 1,2 bilyon dolarla Bursa kendisine sıralandı. Türk Lirası ile açılan beyannamelere bakarak ocakta 180 ülkeye bütün 7,5 milyar TL tutarında Türk Lİrası ile ihracat gerçekleştirildi. Ocakta TL ile dış satım yüzdelik 59 arttı. Güzeşte ay 1.516 firma ilk defa ihracat yaptı. Bu firmaların 333’ü mobilya, 331’i kimyasal maddeler, 280’i ise çıpa ve demirdışı metaller sektöründen listeye girdi.
Share: