Ocak hizmetlerinde çalışana SMS ile sigorta: Ocak çalışanlarına nasıl sigorta yapılacak?

Içtimai Güvenlik Kurumu (SGK) resmi Twitter hesabı üzerinden, eş hizmeti veren çalışanların sigortalanmasıyla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı ayrımsız video paylaştı. Videoda, “Eş hizmetlerinde ayda 10 günden çok çalışanlar amacıyla ‘Karı hizmetlerinde 10 ahit ve henüz aşkın çalıştırılacaklara ilgilendiren bildirge’ ile sosyal asayiş iklim müdürlüklerine veya toplumsal asayiş merkezlerine müracaat edilmelidir. Ocak hizmetlerinde ayda 10 günden birkaç çalışanlar üzere ise ‘Familya hizmetlerinde 10 günden bir iki çalıştırılacaklara ait format’ ile aracısız e-Şevket kapısı üzerinden evet da SMS aracılığıyla başvuru yapılabilir.” bilgisi düzlük aldı. Buna bakarak ocak hizmetlerinde on günden az çalışanları gelişim ve çığır hastalıklarına cebin de korumaya düzlük sigorta işlemleri ayrımsız SMS ile yapılabilecek. İşveren kimlik numarasını 5510’a plan gönderdikten sonra mevrut icazet kodu ile prim ifa işlemini gerçekleştirebilecek. Toplumsal Düzenlilik Kurumu, Türkiye’üstelik binlerce kişinin gelir kapısı olan ev hizmetlerine ilgili sorulara üstelik on başlıkta cevap verdi. Peki eş çalışanlarına zahir sigorta yapılacak? İşte iptila edilen soruların yanıtları…Çocuk, buğulanmış veya özel hizmet işinin ocak hizmetinde çalışanın evinde ya bile sayrılarevi, bakımevi vb yerlerde yapılması birlikte aile hizmeti sayılacaktır. Bire Bir evde oturan üçüncü dereceye büyüklüğünde akraba olanların yaptıkları işlemler aile hizmeti sayılmayacaktır. Kullanılmamış uygulamadan kaynak şahıslar yararlanacak olup tüzel kişilerin talepleri kabul edilmeyecek. Bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına bakarak muamele yapılacak. Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve patika hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran can eliyle ödenecek, sigortalılar isterlerse izlem fail ayın sonuna kadar detaylı mehil (tekaütlük) ve umumi esenlik sigortası primi ödeyebilecek. Ayda 10 bölüm ve üstünde çalışanların primleri işverenleri vasıtasıyla macerasız işverenlik uygulamaları çerçevesinde yatırılacak. Evinde ayda 10 günden beş altı müddet ile sigortalı çalıştıranlar, bu kişiler üzere çalıştırdıkları her bir dönüş için minimum ücretin günlük tutarının yüzde 2’si oranında hisse senedi kazası ve meslek hastalığı primi ödenecek. Ocak hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar üzere bunları çalıştıranlar, “Sülale hizmetlerinde on günden az çalıştıracaklara ilgili dalan” ile kuruma başvurma edecektir. Familya hizmetlerinde ayda 10 günden beş altı müddet ile sigortalı çalıştıranlar “www.turkiye.gov.tr” uygulaması eliyle da başvurma edebilecek. Çalışanların macerasız tescil edilebilmesi, tahsilatın elan kıytırık yapılabilmesi amacıyla cep telefonu gelişmemiş kanaat servisi (SMS) aracılığı ile birlikte muamele yapılabilir. Sigortalı çalıştıracak kişinin tıpkı defaya mahsus SMS ile kişi TC numarasını yazıp “5510” bodur kanı servisine kendini “çalıştıran” yerine kaydettirmesi, henüz bilahare çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın ne gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” gelişmemiş plan servisine göndererek sigortalı amacıyla tescil kaydı oluşturulması eliyle yapılacak. Ayda 10 günden beş altı çalışanların ayın farklı himmet günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” gücük kanı servisine her bir dönüş amacıyla ayrı SMS gönderilmesi gerekmektedir.
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden beş altı sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın strateji fail aylara üstelik devam etmesi halinde aile hizmetlerinde on günden bir iki çalıştırılacaklara ilişik formun “Mücahede temelli mı ?” kısmının işaretlenmesi ehliyetli olacak. “www.turkiye.gov.tr” uygulaması ve Gelişmemiş Tema Servisi (SMS) ile müracaat edenlerin her bir mücahede (dönme ve güç) amacıyla ayrıca muamelat yapılması gerekiyor. Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca ayrıntılı mehil ve genel sağlık sigortası primi alınmaz. Eş hizmetinde ayda 10 günden bir iki etkin sigortalılar için ayrıca 30 periyot üzerinden tafsilatlı vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve umumi esenlik sigortası primi ödemelerine olanak sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma başvurma etmelerine lüzum bulunmuyor.Sigortalılar detaylı vade ve genel afiyet sigortası primini takip eden ayın sonuna büyüklüğünde ödeyebilecek olup bu sürenin geçirilmesi halinde primin ayrımsız henüz ödenme imkânı kalmıyor. Sülale hizmetlerinde ayda 10 günden bir iki çalışanlar 1 Aile 2021-31 Boşluk 2021 tarihleri arasında 30 gün için bin 162 liralık ödeyecek. Tafsilatlı mehil ve genel afiyet sigortası primini izlem eden ayın sonuna büyüklüğünde ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanabilecek. Prim ödememeleri halinde ise sağlık yardımları esbak statüleri üzerinden verilmeye devam edecek. Örneğin eşinden kontekst sağlık yardımlarından yararlanan ocak hizmetlerinde gündelikçi yerine müteharrik avrat sigortalının ayrıntılı mehil ve umumi esenlik sigortası primi ödememesi halinde eşinden yağlık afiyet yardımı almaya bitmeme edecek. Babasından dolayı yetim aylığı alan kızın familya hizmetinde 10 günden bir iki çalışması teferruatlı vade ve genel keyif sigortası primi ödenmemesi halinde babasız aylığı kesilmeyecek, afiyet yardımlarını almaya bitmeme edecek.Yasa kapsamında yabancılara bire bir sene sürekli mesai izni verilmekte olduğundan başkaları kısmi sürekli çalıştırılamıyor. Ecnebi uyrukluların aile hizmetlerinde 10 günden beş altı süre ile çalıştırıldığının tespiti halinde bunlar için 10 dönme ve daha çok müddet ile sigortalı işveren işverenlere ilgili ahkâm uygulanacak ay zarfında düzentileme ahit sayısı 30 periyot namına alınıyor..
Share: