Noterlerde emin ifa sistemi ile 921 milyon lira muamele yapıldı

Noterlerde çalım-satım yapılırken iki canip bile ödeme üzerine tedirginlik yaşıyordu. Ödemesini almadan taşıtının devrini boşaltmak istemeyen olduğu üzere, ödemesini yapıp bile aracın devrini alamayacağından çekinenlerin imdadına “emin ifa sistemi” yetişti. Demincek işleme konu olan mal bu havuzda duruyor, muamelat böylelikle muhatabının adına gönderiliyor. Noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesini sağlayıcı emniyetli ifa sistemi, 1.763 noterlikte uygulanıyor. Hak Bakanlığı, 3 Şubat 2020’de noterlerde uygulamaya konulan sakıncasız ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin hacminin, 921 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Şubat 2020’de uygulamaya konulan “Noterlik İşlemlerinde Emniyetli Ödeme Sistemi ve Kâtibiadil Ücretlerinin Güven Kartı ile Ödenmesi” uygulamasının sürdüğü belirtildi.