Nemli eş 8 milyon 245 bin 124 sevimli oldu

Buğulu nüfus kendisine akseptans edilen 65 ve henüz yukarı yaştaki erkek, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 sevimli iken sonuç ilkokul yılda yüzdelik 24 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 dirilik oldu. Nemli nüfusun toplam şahsiyet içindeki oranı ise 2016 yılında yüzdelik 8,3 iken, 2021 yılında yüzdelik 9,7’ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2021 yılında yüzdelik 44,3’ünü koca şahıs, yüzde 55,7’sini eş eş oluşturdu. Nefer projeksiyonlarına göre buğulanmış kişi oranının 2025 yılında yüzde 11, 2030 yılında yüzdelik 12,9, 2040 yılında yüzdelik 16,3, 2060 yılında yüzdelik 22,6 ve 2080 yılında yüzdelik 25,6 olacağı öngörüldü. Buğulanmış eş gözyaşı grubuna göre incelendiğinde, 2016 yılında yaşlı nüfusun yüzde 61,5’inin 65-74 yaş grubunda, yüzdelik 30,2’sinin 75-84 gözyaşı grubunda ve yüzde 8,2’sinin 85 ve daha yukarı gözyaşı grubunda düz aldığı görülürken, 2021 yılında yüzdelik 64,7’sinin 65-74 yaş grubunda, yüzde 27,3’ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzdelik 8’inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda kayran aldığı görüldü. Buğulanmış nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzdelik 10’u geçmesi nüfusun yaşlanmasının ayrımsız göstergesi.Çocuk ve gençlerin hep can içindeki oranı azalırken yaşlıların toplanmış şahıs içindeki oranı artım gösterdi. Türkiye, oransal yerine nemli şahıs yapısına cemaat ülkelere bakarak hala zihayat bire bir eş yapısına topluluk olsa birlikte, buğulanmış kişi sayısal kendisine az çok aşkın. Ortanca yaş, kullanılmamış doğan bebekten yeryüzü yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe akıllıca sıralandığında arasında artan kişinin yaşı. Nüfusun yaşlanması ile ilgilendiren bilgelik veren göstergelerden biri olan ortanca gözyaşı, 2016 yılında 31,4 iken 2021 yılında 33,1 oldu. Ortanca yaş 2021 yılında erkeklerde 32,4, kadınlarda 33,8 adına gerçekleşti. Isim projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34,1, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü. Çalışma çağındaki beniz kişiye sakıt yaşlı sayısını tabir fail yaşlı tabiiyet oranı, 2016 yılında yüzdelik 12,3 iken bu ululuk 2021 yılında yüzde 14,3’e yükseldi. Can projeksiyonlarına bakarak, buğulanmış tabiiyet oranının 2025 yılında yüzdelik 16,4, 2030 yılında yüzde 19,6, 2040 yılında yüzde 25,3, 2060 yılında yüzde 37,5 ve 2080 yılında yüzde 43,6 olacağı öngörüldü.Bu tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde 9,8’ini yaşlı özlük oluşturdu. Arz faziletli buğulu nefer oranına ehil ilk üç ülke sırasıyla yüzde 34,3 ile Monako, yüzdelik 28,8 ile Japonya ve yüzde 22,8 ile İtalya oldu. Türkiye, 167 mevki arasında 68. tam saha aldı. Buğulu eş oranının genişlik faziletli olduğu el, 2021 yılında yüzde 20,1 ile Sinop oldu. Bu ili yüzdelik 19,2 ile Kastamonu, yüzdelik 17,8 ile Artvin izledi. Nemli erkek oranının arz düşük olduğu iklim ise yüzdelik 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzdelik 3,9 ile Hakkari, yüzdelik 4 ile Şanlıurfa izledi.  Nemli isim oranı iklim düzeyinde yıllara göre incelendiğinde, hep kişi ortamında buğulanmış nüfus oranının sunu yüksek olduğu el sayısı 2016 yılında 8 iken, 2021 yılında 22 oldu. Şahıs projeksiyonlarına bakarak buğulu koca oranının en efdal olacağı memleket sayısının 2025 yılında 33’e çıkacağı anlayış edildi.  Bütün erkek içre yaşlı nefer oranının yıllara bakarak arz düşük olduğu illerin, tendürüst can yapısına cemaat olan Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkari olduğu görüldü. Türkiye’de 2021 yılında mecmu 25 milyon 329 bin 833 haneden 6 milyon 112 bin 760’ında buğulanmış erkek yerine tanımlanan, 65 ve henüz yukarı yaşta yeryüzü birkaç bire bir birey bulunduğu görüldü.Yeryüzü birkaç bire bir buğulanmış fert mevcut 6 milyon 112 bin 760 hanenin 1 milyon 561 bin 398’ini bir tane başına zihayat nemli bireyler oluşturdu. Bu hanelerin yüzdelik 74,9’unu yaşlı kadınlar, yüzdelik 25,1’ini ise nemli erkekler oluşturdu. Sunma beş altı tıpkı yaşlı duygusal bulunan haneler içre biricik yabanlık buğulu hanehalkı oranının yeryüzü erdemli olduğu diyar, 2021 yılında yüzdelik 35,2 ile Burdur oldu. Bu ili %34,9 ile Balıkesir, yüzdelik 34,4 ile Çanakkale izledi. Bu oranın bildirme düşük olduğu ülke ise %6,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzdelik 12,5 ile Şırnak, yüzdelik 12,9 ile Batman izledi. Nemli nüfusun yüzde 0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki buğulu birey sayısı, 2021 yılında 5 bin 859 oldu. Türkiye’de 100 gözyaşı ve üstünde en çok yaşlıya eş geçmiş üç toprak sırasıyla 815 hayat ile İstanbul, 276 güç ile Şanlıurfa ve 272 sevimli ile Mardin iken genişlik bir iki yaşlıya ehil evvel üç yer ise sırasıyla 7 hayat ile Bartın ve Bayburt, 8 kişi ile Ardahan ve Bilecik oldu. Buğulu şahıs ortamında kıraat çit bilmeyenlerin oranı, 2016 yılında %20,8 iken 2020 yılında yüzde 15,6’ya düştü.Okuma çit bilmeyen nemli kadınların oranı yüzdelik 24,2 iken nemli erkeklerin oranı yüzdelik 4,7 oldu. Buğulu koca eğitim bilimi durumuna bakarak incelendiğinde, 2016 yılında nemli nüfusun yüzde 43,7’si beş mezunu, yüzdelik 5,6’sı ortaokul veya dengi meslek/ilköğrenim mezunu, yüzde 5,9’u lise yahut dengi meslek mezunu, yüzde 5,8’i yükseköğretim mezunu iken 2020 yılında ilkokul mezunu olanların oranı yüzdelik 46,1’e, ortaokul veya dengi okul/ilköğrenim mezunu olanların oranı yüzdelik 7,9’a, ortaöğretim yahut dengi meslek mezunu olanların oranı yüzdelik 8’e, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise yüzdelik 7,4’e yükseldi. Buğulu nüfusun terbiye durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler beyninde heybetli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen kül terbiye düzeylerinde buğulanmış ayvaz koca oranının nemli karı şahıs oranından elan faziletli olduğu görüldü. Yaşlı nefer yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler ortada mehabetli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı koca nüfusun 2021 yılında yüzde 1,3’ünün hiç evlenmemiş, yüzde 83,7’sinin resmi nikahla evli, yüzdelik 3,6’sının boşanmış, yüzdelik 11,4’ünün eşi durgun olduğu görülürken buğulanmış kadın nüfusun yüzdelik 2,7’sinin tek mücerret, yüzde 46’sının resmi nikahla evli, yüzdelik 4’ünün boşanmış, yüzdelik 47,4’ünün ise eşi ruhsuz olduğu görüldü.Bu cesamet, buğulanmış özlük üzere 2016 yılında yüzde 16 iken 2020 yılında yüzde 16,7 oldu. Buğulanmış nüfusun yoksulluğu cinsiyete bakarak incelendiğinde, buğulanmış erkeklerde verimsizlik oranı 2016 yılında yüzde 14,7 iken 2020 yılında yüzde 15,6 oldu. Yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2016 yılında yüzdelik 17 iken 2020 yılında yüzdelik 17,6 oldu. İşgücü istatistiklerine göre, işgücüne katılma oranı 2016 yılında 15 ve henüz üst yaştaki nüfus amacıyla  yüzdelik 52 iken 2020 yılında yüzde 49,3 oldu. Bu azamet yaşlı şahıs için 2016 yılında yüzde 11,8 iken 2020 yılında yüzde 10 oldu. İşgücüne iltihak oranı cinsiyete bakarak incelendiğinde, bu ihtişam buğulanmış ayvaz nüfusta 2020 yılında yüzdelik 16,8 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 4,6 oldu. Nemli nüfustaki avarelik oranının 2016 yılında yüzde 2,6 iken 2020 yılında yüzde 2,7 olduğu görüldü. İşgücü istatistiklerine göre, istihdam edilen buğulu nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2020 yılında buğulu nüfusun yüzdelik 64,2’sinin ekincilik, yüzdelik 27,7’sinin hizmetler, yüzdelik 6,1’inin sanayi, yüzdelik 2’sinin ise inşaat sektöründe düzlük aldığı görüldü. Dirim memnuniyeti araştırması sonuçlarına bakarak, bahtiyar olduğunu bildirme fail 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2021 yılında yüzdelik 49,3 iken bu izzet 65 ve daha yukarı yaştaki fertler için yüzdelik 56,2 oldu.Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına bakarak, yaşlı bireylerin 2016 yılında arz büyük mutluluk kaynağı yüzdelik 64,2 ile aileleri, yüzdelik 18 ile çocukları, yüzdelik 6,9 ile eşleri, yüzdelik 6,4 ile torunları iken 2021 yılında yüzde 59,9 ile aileleri, yüzde 21,5 ile çocukları, yüzde 8,1 ile torunları ve yüzde 6,2 ile eşleri oldu. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanma araştırması sonuçlarına göre, İnternet kullanan 65-74 gözyaşı grubundaki bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 8,8 iken bu ihtişam 2021 yılında yüzdelik 32,5’e yükseldi. İnternet kullanan yaşlı erat cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan henüz fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan buğulanmış erkeklerin oranı 2021 yılında yüzde 40 iken buğulu kadınların oranı yüzdelik 25,9 oldu..
Share: