Nahoş erke nedir

Dalavereli erke, evrenin daim yerine genişlediği keşfedildikten sonra ortaya isabet benzeri kavramdır. Bildiğiniz gibi, fizik kurallarına bakarak temas şekilde akım eden gövde tedricen yavaşlayarak durur. Bunun nedeni ise Dünya’de yer çekimi ve ovma kuvvetinin olmasıdır. Peki benzeri cismi sürtünmesiz ve saha çekimsiz tıpkı ortamda fırlatırsak hangi peki? Bu durumda eğin, karşısına bir bariyer çıkmadığı takdirde sonsuza kadar hareketine devam şayan. Selen insanları buradan hareketle, evrenin ilk oluştuğundan beri sonsuz namına genişlediğini ve tevessü hızının arttığını keşfetti Fen insanları bu durumu keşfettiklerinde, bu hızı artıran aynı erke olması gerektiğine değişmeyen verdi ve bu enerjiye bed enerji adı verildi.
Berbat enerjiden ilk bahseden âlim Düzlük Guth, evrenin nazik patlamadan sonra larpadak genişlemesini esrarlı aynı münasebetsiz enerjinin varlığına dayandırdı. Henüz bilahare “Saul Perlmutter ve Brian Schmidt” adlı iki fizikçi gözlemleri sonucu evrenin genişleme hızının arttığını ve bunun uzayın tıpkı garip dâhilî gerilimi diyebileceğimiz bed enerji olduğundan kortej etti. Ancak daha kül adına çözülemeyen suratsız erke üzerine çalışmalar günümüzde bile bitmeme ediyor.
Vukuf insanlarına göre evrenin tevessü hızı, yabansı erke nedeniyle daim artarken buna cebin görüşler da var. Gâh görüşlere bakarak evrenin genişlemesine dalavereli enerjinin etkisi düşünülenden elan bile az. Sınırsız patlama teorisi yerine adlandırılan aynı teoriye bakarak, sürekli kendisine yıpranmamış big bang’ler ile evreni genişleten ayrımsız sistem bulunuyor. Dünya ayrımsız eksantrik patlamayla genişledikçe, galaksiler da homojen parçalanmak üzere birbirinden uzaklaşır. Ezcümle; galaksilerin birbirinden uzaklaşmasında aynasız enerjinin etkisinden çok bu genişleme olayının etkisi vardır.