Müze Kumbaram, elverişsiz müzeciliğe önderlik ediyor

Müze Kumbaram’ın kurucusu gelişim insanı Ulu Ihsan Daloğlu’nun, çocukken tıpkısı bankanın düzenlediği yarışmada kazandığı karı formunda ahşap bire bir kumbarayla başlayan biriktirme merakı, elan sonraları derlemcilik ve müzecilik üstüne yaptığı çalışmalara ilham kaynağı oldu. Türkiye’nin humbara temalı geçmiş müzesini kuran Daloğlu, müzelerin bile kumbarası olabileceği fikrinden yola çıkarak, müzelere yasaklayıcı koruma ve onarım faaliyetleri, dijital tevsik, el işi ve envanter tekvin süreçleri gibi konularda aracısız bakım veren BirKültür Kadem Platformu’nu hayata geçirdi. Dar müzecilik ve Müze Kumbaram’a ilgilendiren Müze Müdürü Tutku Dengiz Hedef, geleneksel müzeleri, dijital arkaç getirerek, temas düzeyde ve yaşta insanın faydalanabileceği mekanlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. İlgili mevzuat gereği tıpkı müzenin kendisi yoksa sanalının de açılamadığını ve yoz dahi olsa somut aynı müzenin açılması gerektiğini anlatan Tasavvur, “ev müze” kavramının bu anlayışı değiştirerek, haddinden fazla sayıda nesneyi baş başa görmenin ötesinde, o nesnelerin öykülerini sunmayı ve ziyaretçilerine değişik deneyimler kazandırmayı hedeflediğini kaydetti. Amaç, sıkıntılı müzelerin fiziki kısmının küçüklüğüne karşın, dijital alanda haddinden fazla şümullü bire bir müze altyapısı sunduğunu dile getirerek, böylecene vabeste bire bir kitleye bakım vermek namına, geniş topluluklara eğitsel vukuf ve deneyimler sunulduğunu ve multidisipliner bakış açısıyla hayatiyetli ortamlar hazırlandığını anlattı. Sıkıntılı ve mevhum müzelerin, Türkiye’üstelik önemi elan muhtemelen müze eğitimi üzere bol aynı vesile sağlayabileceğine dikkati calip Hırslı Dengiz Amaç, müze eğitiminin dünyada çok çok uygulandığını ve okuldaki eğitimle koşut yürütüldüğünü anlattı. Kasıt, “Yetersiz dışında kollar, okulda geçirdikleri vaktin beraberinde şehirlerindeki müzeleri de meslek müfredatına paralel geliştirilen programla bir talimhane yerine kullanıyor. Müze, sadece kollar amacıyla değil, yetişkinler ve anlaşılan dezavantajlı sökel grupları için bile öğrenme ortamı” diye niteleyerek konuştu.