Muallimlik kariyer basamakları yönetmeliği yayınlandı

Milli Eğitim Bilimi Bakanlığınca Muallimlik Çığır Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “Namzet Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” Resmi Ceride yayınlandı. Bu yönetmelikle resmi eğitim kurumlarında görev işleyen namzet öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile muallimlik kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Namzet öğretmenlerin adaylık süresi benzeri yıldan birkaç, iki yıldan çokça olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, terbiye ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programı’na bağımlı tutulacak. Terbiye müesses kararıyla belirlenecek olan Yetiştirme Programı, ihtiyaçlar doğrultusunda tıpkısı usulle güncellenebilecek. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları mecburi olacak. Bu eğitimleri kanuni mazereti zımnında tamamlayamayan aday öğretmenler, eksik artan eğitimlerini telafi eğitimi ile tamamlayacak. Namzet öğretmenlerden atanma niteliklerinden rastgele birini taşımadığı bilahare anlaşılanların, namzetlik süresi zarfında atanma şartlarından rastgele birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme yahut etap ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, Yetiştirme Programı’na mazeretsiz kendisine katılmayanlar ile bu program böylece namzetlik istimara komisyonunca namzet öğretmenlerin vürut sürecinde yer kayran eğitim ve uygulama görevlerini yapıp yapmadığına ilgilendiren yapılan değerlendirmede görevleri yerine getirmediği tespit edilenlerin görevine serencam verilecek ve bunlar üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.Eksper öğretmenliğe nominal referans tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte namzetlik derun bildirme bir iki 10 yıl hizmeti bulunan, yeryüzü birkaç 180 saatlik Ehlihibre Muallimlik Terbiye Programı’nı bütünler, eksper öğretmenlik üzere zaruri mesleksel hisse senedi çalışmalarını tümleç ve rütbe ilerlemesinin durdurulması cezası sıfır öğretmenler referans yapabilecek. Başöğretmenliğe ise ehlivukuf öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti mevcut, sunu birkaç 240 saatlik Başmuallimlik Eğitim Programı’nı bitiren, başmuallimlik için öngörülen mesleksel iş çalışmalarını bitiren ve etap ilerlemesinin durdurulması cezası sıfır bilirkişi öğretmenler başvurabilecek. Lisansüstü eğitimini mütemmim öğretmenler, ehlivukuf hoca unvanı için öngörülen doktora eğitimini bütünleyen uzman öğretmenler ise başmuallim unvanı üzere öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Hususi ekol öğretmenleri ile ayrıksı amme kurumunda çalışanlar, bağlanmış sınava başvurabilecek.Öğretmenlerin ehlivukuf hoca ve başöğretmen unvanları üzere öngörülen bağlanmış sınavları, yılda bir defa yapılacak. Bağlanmış sınavlara ait sesli duyuru, imtihan tarihinden yer bir iki 6 kamer önce Bakanlığın genel ağ sitesinde ilan edilecek. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üstünde fakül alanlar kudretli sayılacak. nominal sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bildirme geç 30 ahit süresince Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak. Hususi talim kurumları ile özge amme kurumlarında öğretmen olarak fariza yapanlardan uzman hoca yahut başöğretmen unvanını aldıktan sonradan Vekâlet yahut özge amme kurumlarının hoca kadrolarına atananlar, göreve tevessül tarihi bakımından bilirkişi öğretmen veya başmuallim unvanları amacıyla öngörülen haklardan yararlanacak. Başka amme kurumlarında fariza fail bilirkişi öğretmen ve başöğretmenler, ehlivukuf hoca veya başmuallim unvanı üzere öngörülen haklardan yararlanacak.Eksper Muallimlik Mesleksel Hareket Çalışmaları, Başmuallimlik Mesleki Iş Çalışmaları, Eksper Muallimlik Eğitim Bilimi Programı ile Başmuallimlik Eğitim Programı kapsamı, içeriği ve farklı hususlar Bakanlıkça düzenlenecek. Milli Yetişek Bakanı Mahmut Özer, yönetmeliğe ilişik yaptığı değerlendirmede, “Türkiye terbiye tarihinde öğretmenler ilk defa özgür bire bir meslek kanununa kavuştu. Ülkemiz, öğretmenliği tıpkısı iz kanunu çerçevesinde kariyer yolu yerine tanımlayan ülkeler arasına girmiş oldu. 60 yıllık şiddetli öğretmenlere özgü ayrımsız iz kanunu ile kaldırılmış oldu. Yetişek tarihimiz açısından ayrımsız geçmiş olan Muallimlik Meslek Kanunu’na dair talimatname, yetişek paydaşlarımızdan birlikte alınan görüşler neticesinde nihayetlendirilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Özellikle öğretmenlerimiz atılmak için cümle eğitim camiamıza aynalı olsun.” dedi..
Share: