Memurlara şişman antant ikramiyesinde, sendikada ‘yüzde 1’ kuralının yürütmesi durduruldu

Kült ve Finans Görevlileri Sendikası Avukat Yüksel Evci eliyle, Görevli-Sen ile Mücahede ve Toplumsal Düzenlilik Bakanlığı arasında imzalanan ve 25 Ağustos 2021 günlü 31579 mahdut Resmi Gazete’de yayımlanan, Amme Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Içtimai Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Havi 6. Dönme Şişman Barışma’nin, “Şişman Kesim İkramiyesi” antetli 23. maddesinin bir numara fıkrasında meydan alan ara sıra hükümlerin iptali istemiyle Danıştay’a sav açtı. İptal isteminde, bahis konusu maddede kayran düz “üyelik ödentisi kesilen amme görevlilerine” ve “kamu personeli sendikasının müesses olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek mecmu kamu personeli sayısının yeryüzü birkaç yüzde 1’inden çok sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen amme görevlilerine” ifadelerinin meydan aldığı belirtildi.   Bu hâkimiyet ile uzuv sayısı ilişkin bulunduğu bakım kolundaki kamu personeli sayısının yüzde 1’inden beş altı olan sendikalara örgen olan tamam kamu görevlilerinin toplu geçim ikramiyesi almasını engellediği ve sendikalar arasında eşitsizlik doğurduğu ifade edildi. Davaya bakan Danıştay 12. Dairenin kararında, sendikaların kurulmasının ve sendikal faaliyetlerin anayasal garanti altına alındığı, toplu kavil hakkı kapsamında, memurlar ve ayrıksı kamu görevlilerinin şişko kavil yapma hakkına cemaat oldukları ve konuyla ilgili hususların kanunla düzenleneceğinin kurala bağlandığı tabir edildi. Bu kapsamda, 4688 sınırlanmış Kamu Görevlileri Sendikaları ve Şişko Konvansiyon Kanunu’nda sendika ve konfederasyonların kuruluşları ile faaliyetlerinin kapsamının belirlendiği aktarılan kararda, 6. Dolaşma Şişman Sözleşmenin “Şişman Geçim İkramiyesi” antetli 23. maddesinin birinci fıkrasında düzlük düz ifadelerin, ilgilendiren mevzuat hükmünü daraltıcı ve toplu kavil ikramiyesinden intifa koşullarını kısıtlayıcı, elan eski dönemlere ait şişman kavil metinlerinde vadi almayan bire bir düzenlemeyi içerdiği belirtildi. Toplu sözleşme hakkının, kanunun belirlediği sınırlar dışında düzenleme yapma hakkını tanımadığı kaydedilen kararda, “Şişman geçim hakkı, kamu görevlilerine kanunla yüklenen kimi yükümlülüklerden kurtulma hakkı vermediği kabil, kanunun belirlediği sınırlar dışında tensikat ika, birtakım hak ve yükümlülükleri kaldırma evet de bazı türe ve yükümlülükler koyma hakkı de vermemektedir.” ifadelerine vadi verildi.Evci, verilen kararın sendika üyesi olan bilcümle memurların toplu ittifak ikramiyesinden yararlanmasını sağladığını belirterek, bilcümle kamu çalışanlarına alımlı çalımlı olmasını diledi..
Share: