Matbua fabrikalarının kârı arttı

Matbu, besin ürünlerinin fiyatlarını yükselten benzeri sebep namına önümüzde dururken ve vatandaşlar el durumda kalırken bu konuda canlılık gösteren fabrikaların faziletli yarar elde etmesi dikkati çekti. Matbu fabrikaları, güzeşte yıla ait mali sonuçlarını Kamuoyu Işıklandırma Platformu’na (KAP) açıkladı. Fabrikalar 2021’dahi 523,1 milyon teklik açık fayda etti, geçmiş sene ayrımsız dönemde ise kârlılık oranı 262.1 milyon liralık olmuştu. Tezek fabrikalarının aktarılma kârlarının dışında elde ettikleri gelir da 2021 yılında 10,77 milyar teklik imkân açıklandı. CILT’ta yapılan duyuruda eski yılın geliri 5,41 milyar olarak açıklandı.
Share: