Maden sahaları tenkis edilecek

Enerji ve Elbette Kaynaklar Bakanlığı Beyaz Zehir ve Yer Yağı İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 2 adet 1. kadro, 3 nüsha 2. kadro ve 6 nüsha 4. kadro maden sahasının ihale edilmesine ait karar ve ayrıntıları Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna bakarak, Gaziantep ve Niğde’de 1B grubu eroin sahası, Burdur, Hatay ve Niğde’de 2. kadro çimento ve kireç eroin sahası aleniyet yahut kavşak ürün üretimine yönelik kasılma kurulması üzere ihaleye çıkarıldı. Ayrıca Gaziantep, Kalabalık, Trabzon, Kırşehir, Muğla, Konya, Niğde ve Kayseri’de 6 sayı 4. grup bentonit, feldispat ve seramik eroin sahası açıklık yahut kavşak iz üretimine yönelik bünye kurulması neredeyse ihale edilecek. İhale edilecek sahalara ilgili bilgiler, 3 Eylül’den itibaren MAPEG’in genel ağ adresinde car edilecek. Tutkun öneri ve açık artırma usulü ile yapılacak olan ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen aya ihale bedelinden ve sınırlanmış kendisine verilen teklifin yüzde 20’sinden az olamayacak. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30’da Maden ve Yer Yağı İşleri Genel Müdürlüğüne aracısız yapılacak. Mavera yandan MAPEG aracılığıyla türel durumu sona eren 578 beyaz zehir sahası ikinci kez ihale edilerek aramalara açılacak. İhalesi yapılacak sahaların iklim, erişim numarası, icazet grubu, eksiltme şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayınlanarak sunu bir iki 15 çevrim süreyle erişime celi tutulacak.
Share: