Lisede süreksizlik 5,20 ve 30 günü geçerse hangi olur? ‘Sınıf tekrarı’ ihtimali…

Yaz tatiline sayılı eyyam kala dershane geçme şartları dahi öğrenciler marifetiyle ağır sıklet bire bir şekilde araştırılıyor. Lisede okula özürsüz ayrımsız şekilde devam etmeyen öğrenciler süreksizlik sınırını aştıklarında derslik tekrarı yapacaklardır. Rate sayılarak çağ tekrarı fora etmek istemeyen öğrenciler, süreksizlik haklarını dahi aşmamak zorundadır. Bu noktada devamsızlıktan sınıfta lacerem kalınır düşkünlük ediliyor. 9,10,11 ve 12. dershane devamsızlık hakkının birçok dönem olduğu ve devamsızlıktan sınıfta kalınır mı soruları öğrencilerin gündeminde düz alıyor. 20 dönem süreksizlik sınıf mazbut mi? 30 bölüm devamsızlığı olanlar sınıfta kalır mı? Lisede özürlü/özürsüz devamsızlık hakkı kaç zaman? İşte devamsızlık ve sınıf mürur üstüne düşkünlük edilenler… Lisede özürsüz devamsızlık hakkı hakkı 10 gündür. Lisede özürlü süreksizlik hakkı ise 20 gündür. Yapılan düzenlemeye göre, muvaffakiyet puanları kaç olursa olsun, 5 çevrim süreksizlik yapan öğrenciye takdir ya üstelik teşekkürname belgesi verilmeyecek. Özürsüz devamsızlığı 20 günü sabık öğrenciler, özürsüz aynı şekilde 1 aktarılma bile bu sınırı geçerse derslik tekrarı yapar. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine bakarak; defolu ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 haset geçmeyecektir. Otuz haset sabık öğrenci derslik tekrarı yapabilir. İstisnalar: Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırı hastaneleri yahut parçalanmamış teşekküllü hastanelerde arama kayıtlı daima tedaviyi evet dahi örgen naklini mucip hastalığı bulunanlar, toplumsal bakım, güven ve asayiş birimlerinin şeklî raporları doğrultusunda koruma ve hizmet altına alınanlar ile mevkuf öğrencilerin özürsüz süreksizlik süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplanmış devamsızlık süresi 60, eksiksiz zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme marifetiyle eğitimlerine bitmeme eden özel terbiye ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim bilimi patika liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz süreksizlik süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam süreksizlik süresi 70 çağ olarak uygulanır.
Share: