Koronavirüs aşılarının temel bileşeni mRNA nedir

Koronavirüs pandemisinde mRNA adı verilen öz berenarı kritik tıpkısı tekellüf oynadı. Rastgele hangi büyüklüğünde, mRNA Pfizer ve Moderna aşılarının anne bileşeni olsa bile kullanılmamış tıpkısı buluş değil. İşte mRNA nedir sorunun tafsilatlı yanıtı… Milyarlarca sene önceki da vücudumuzdaki temas hücrede kâin bu molekülün hangi olduğuna kadın elan yakından bakalım. Galiba DNA’nın A, T, G ve T atılmak üzere dört harfli ayrımsız kodla yazılan ve yekpare genlerinizi içeren tıpkı şey olduğunu biliyorsunuz. DNA, temas canlının hücrelerinin süresince bulunur, hücrenin çekirdek adı sunulan ayrımsız bölümünde korunur. Ancak genlerinizden gelen bilgiler; çekirdekteki DNA’dan, proteinlerin aynı araya getirildiği hücrenin asıl kısmına, yani sitoplazmaya gitmelidir. Hücreler, vücudun çalışması amacıyla muktezi olan bir nice işlemi akdetmek amacıyla proteinlere güvenir. İşte burada ulak RNA veya ezcümle mRNA devreye girer. DNA kodunun bölümleri, protein ayırmak amacıyla talimatlar olan kısaltılmış mesajlara dönüştürülür.RNA’nın yapısı DNA’ya eş, fakat bazen eke farklılıkları vardır. RNA, yegâne bire bir harf harf dizisidir (nükleotid), DNA ise koşa ipliklidir. RNA kodu, timin hesabına urasil (U) içerir. Hem RNA hem bile DNA yapıları, şeker hastalığı ve fosfat moleküllerinden oluşan benzeri omurgaya sahiptir, fakat RNA’nın şekeri riboz ve DNA’nınki deoksiribozdur. DNA’nın bire bir kopyaları, benzeri akciğer hücresinden aynı kas hücresine ve ayrımsız nörona kadar ayrımsız organizmanın her bir hücresinde bulunur. RNA ise diri hücresel ortama ve vücudun müstacel ihtiyaçlarına yanıt yerine gerektiği gibi üretilir. mRNA, hücrede cesim ayrımsız düzenlilik mekanizmasıdır. İstilacıların ecnebi proteinler üretmek üzere hücreleri ele geçirmesini önler. Zira hücrenin dışındaki rastgele RNA, RNaz adı sunulan enzimler tarafından takkadak bulunmayan yapılmak üzere programlanmıştır. Bu enzimler RNA kodundaki yapıyı ve urasili (U) tanıdığında mesajı siler ve hücreyi kusurlu talimatlardan korur. Mesajcı RNA’nın talimatları, kaybolan tıpkı metin veya entelekt sohbet mesajı gibi öz kendini yok edecek şekilde zamanlanır.
mRNA’nın eksiksiz özellikleri, aşı geliştiricileri için büyük rabıt uyandırdı .Böylece üst, o mikrobun veya virüsün gerçeğiyle karşılaştığında onunla savaşmaya hazır arkaç gelir. Koronavirüs araştırmacıları, SARS-CoV-2 (koronavirüs) virüsünün yüzeyindeki spike proteinin aynı kısmının kodunu içeren tıpkı mRNA mesajını oluşturmanın benzeri yolunu buldu. mRNA aşıları, aynı kişinin muafiyet sisteminin, henüz sonradan virüse maruz kalması durumunda onları esirgeyici antikorlar üretmesine yetecek kadar spike proteini üretilmesini sağlıyor. Aşıdaki mRNA, bire bir ayrıksı mRNA’larda olduğu üzere göze vasıtasıyla kısa sürede bulunmayan edilir. mRNA hücre çekirdeğine giremez ve kişinin DNA’sını etkileyemez. Bunlar yeni aşılar olmasına rağmen, temeldeki uygulayım bilimi evvel kendisine yıllar evvel geliştirilmiş ve gitgide aşamalı namına iyileştirilmiştir. Bu mRNA aşılarının koronavirüse karşı asayiş ve etkinlik açısından başarısı, eskimemiş ortaya sâdır virüslere bir lahzada uyarlanabilen bakir aşılama tedavilerinin birlikte yolunu açıyor. mRNA nedir içeriğimizin sonuna gelmeden evvel; influenza, zika, kuduruk ve sitomegalovirüs üzere mRNA aşılarının kullanıldığı er evre klinik deneylerin yürütüldüğünü belirtelim..